Bisschoppen in reeks Vier Kerstmis video’s: ‘Samen op weg gaan met Kerstmis’

Vanaf 17 december roepen de Nederlandse bisschoppen een week lang op om samen op weg te gaan naar Kerstmis. Ze spreken zich uit in een serie van acht Vier Kerstmis-video’s. “Met Kerstmis vieren we de geboorte van Christus. We vieren dat God zelf met ons op weg gaat. Dat Hij niet alleen die weg wijst, maar die weg ook voor ons wil worden”, zegt bisschop Liesen die de reeks filmpjes opent.

 

 

 

 

“Dichter kon God niet bij ons komen”, zegt kardinaal Eijk een dag later in zijn videoboodschap. “Hij is samen met ons opgetrokken en heeft onze menselijke omstandigheden en condities gedeeld.”

Pijn onderweg
In de korte video’s vertellen de bisschoppen over het samen op weg gaan van de herders en de wijzen naar de stal in Bethlehem. “Christus nodigt ons uit om Hem na te volgen en om dat samen als gemeenschap te doen. Dat is in deze coronatijd best wel moeilijk soms”, zegt bisschop Hendriks. Bisschop De Jong vult aan: “Ik weet dat u in uw eigen familie dat samenzijn heel erg waardeert. Dat dit met covid moeilijker is, ervaren we als pijn.”

De bisschoppen roepen op om juist nu Kerstmis te vieren. “We leven in een tijd van onzekerheid”, zegt bisschop De Korte. “En toch vieren we weer Kerstmis. We gaan samen met de herders en de wijzen uit het Oosten op weg naar Jezus. En ook wij mogen Hem hulde brengen. We mogen Hem uitnodigen in ons eigen huis.”

De weg naar het kind
Bisschop Smeets werpt daarbij de vraag op of we niet uit elkaar drijven en of mensen elkaar nog weten te vinden. Hij pleit voor gemeenschap en gezamenlijkheid: “We worden opgeroepen om Kerstmis te vieren. Om de weg te zoeken en te vinden naar het Kind dat niet alleen geboren is voor u of voor mij, maar voor u én voor mij.”

Bisschop Van den Hout vergelijkt de herders en de wijzen met beroepsgroepen. Hij stelt de vraag: “Hoe gaan wij als collega’s met elkaar om, als beroepsgroepen op weg? Hoe werken we samen, of niet?” Samen op weg met Kerstmis is ook het samen optrekken van verschillende generaties, zegt bisschop Van den Hende. In de laatste video, op 24 december, roept hij op om het kerstevangelie als een groot feest te vieren: “om het door te geven en de rijkdom van Gods liefde in ons midden te blijven verkondigen.”

Uitzendschema Kestvideo’s bisschoppen

De video’s zijn achtereenvolgens te zien op de website vierkerstmis.nlkatholiekleven.nl  en de websites van de bisdommen. Parochies kunnen de video’s overnemen op hun eigen website. Het thema “Samen op weg” is ontleend aan de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’, waartoe Paus Franciscus heeft opgeroepen.

* Vier Kerstmis! Mgr. Liesen: “God zelf gaat met ons op weg” (17 december)
* Vier Kerstmis! Kardinaal Eijk: “Samen op weg met Christus” (18 december)
* Vier Kerstmis! Mgr. De Jong: “Een geweldig samenzijn” (19 december)
* Vier Kerstmis! Mgr. Hendriks: “Samen als gemeenschap” (20 december)
* Vier Kerstmis! Mgr. De Korte: “Op weg naar Jezus” (21 december)
* Vier Kerstmis! Mgr. Smeets: “Een Kind is ons geboren” (22 december)
* Vier Kerstmis! Mgr. Van den Hout: “Hoe werken we samen?” (23 december)
* Vier Kerstmis! Mgr. Van den Hende: “Samen met jong en oud” (24 december)
*
Ga naar VierKerstmis.nl!