Bisschoppen roepen op tot gebed voor slachtoffers Nepal

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft met ontsteltenis kennis genomen van de aardbeving die Nepal getroffen heeft en leeft mee met de Nepalese bevolking.

‘We roepen op tot gebed om Gods ontferming over allen die in Nepal slachtoffer zijn als gevolg van deze aardbeving en voor degenen, onder wie ook Nederlanders, die nog in onzekerheid verkeren over hun dierbaren.’

‘Wij roepen de Nederlandse bevolking in dit moment van grote nood op de slachtoffers tevens metterdaad te steunen. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben op 27 april jl. gironummer 555 opengesteld en wij doen een beroep op u om edelmoedig bij te dragen. Nepal heeft onze hulp hard nodig,’ aldus de bisschoppenconferentie.