Wapen mgr. Van den Hout

Een bisschop voert een eigen wapen met een wapenspreuk. Het bisschopswapen staat onder meer afgebeeld op de bisschopszetel in de kathedraal. Voor mgr. Van den Hout ontwierp heraldisch atelier Piet Bultsma een bisschopswapen dat gekenmerkt wordt door een anker, een levensboom en twee bekers. 

Hout wapenCentraal in het schild staat het anker dat aan de bovenzijde uitloopt in een boom. De boom is een verwijzing naar de familienaam van mgr. Van den Hout en naar het gemeentewapen van ’s-Hertogenbosch. Het anker als symbool van de hoop verwijst naar de wapenspreuk ‘in exilio spes’ (‘in de ballingschap is er hoop’) en geeft met de boom aan dat uit de hoop nieuw leven voortkomt. De boom staat volgens Jeremia (hoofdstuk 17, vers 8) ook voor de man die op de Heer vertrouwt.

De gouden beker met de blauwe achtergrond komt voor in het wapen van de voormalige gemeente Diessen, de plaats waar Van den Hout is opgegroeid. De beker stelt de aarde voor, waarin vóór de winter gezaaid was en waarin dus de welvaart van het volgende jaar opgeslagen zat. De gouden beker wordt herhaald in het rood aan de andere zijde van de boom. Deze symboliseert de eucharistie en verwijst eveneens naar de woorden van psalm 116,12-13: “Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf. De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer.”

Wapen bisdom groningen-leeuwardenHet is een goede gewoonte dat de bisschop zijn wapen samenvoegt met het wapen van zijn bisdom. Het wapenschild van mgr. Van den Hout is op het midden geplaatst van het bisdomwapen. Een bisschop voert achter zijn wapen een gouden voordraagkruis en daar boven een groene priesterhoed met aan weerszijden van het schild zes groene kwasten. De wapenspreuk staat op een lint onder het wapen.

De blazoenering van het wapen luidt: “In groen een gouden kruis; een gedeeld hartschild van blauw en rood, over alles heen een anker, boven de ankerstok getopt met een boom en ter weerszijden een beker, alles van goud.

Waardigheidstekens: achter het schild een gouden Grieks met edelstenen versierd voordraagkruis met zwarte stok,  overtopt door een priesterhoed met koorden waaraan ter weerszijden van het schild zes afhangende kwasten in drie rijen (1-2-3), alles groen.  Wapenspreuk: IN EXILIO SPES in zwarte letters op een rood gevoerd wit lint.”