Vacatures

Vacature pastoraal werker (0.8 fte) Zalige Titus Brandsmaparochie Zuid – West Friesland

De Zalige Titus Brandsmaparochie is een jonge diaconaal ingestelde toekomstgerichte parochie gelegen in het zuidwesten van Fryslân. In 2014 zijn de vier parochies te Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum na jaren van intensieve samenwerking in 2014 gefuseerd. De Zalige Titus Brandsma, een priesterzoon van de parochie, werd de patroon. Direct na de fusie zijn we voortvarend aan het werk gegaan met het toekomstbestendig maken van de parochie. Vanuit de overtuiging dat alle vier de locaties gelijkelijk meedoen, dat daadwerkelijke diaconie noodzakelijk is om zowel geloofwaardig als relevant te zijn en kerkelijk leven vóór gebouwen gaat, wordt er uitvoering gegeven aan een verstrekkend bestuurlijk beleidsplan en een niet minder ambitieus pastoraal programma. Voor de gemaakte keuzes in de plannen en de uitvoering is veel draagvlak binnen de geloofsgemeenschap.

Met het vertrek van een pastorale beroepskracht naar een andere parochie, is er een vacature ontstaan voor een diaconaal en missionair ingestelde

pastoraal werker (m/v)

De parochie biedt:

 • Een 0.8 fte functie
 • Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de diocesane regelingen en de rechtspositieregeling
 • Vier heel verschillende locaties met elk een eigen geschiedenis en karakter
 • Een pastoraal team bestaande uit een halftime pastoor en een parttime diaconaal opbouwwerker
 • Ondersteuning van een goed functionerend parochiesecretariaat
 • Volop kansen voor persoonlijke ontwikkeling in een uitdagende parochie in beweging

U brengt mee:

 • Een grote liefde voor Christus en zijn Kerk
 • Een pastoraal hart voor mensen gecombineerd met gedegen theologische kennis
 • Een kerkelijke zending door de bisschop van Groningen-Leeuwarden is een vereiste
 • Een voltooide katholieke theologische opleiding, erkend door de bisschop van Groningen- Leeuwarden
 • De bereidheid mee uitvoering te geven aan de ontwikkelingen die door de parochie zijn ingezet
 • Een sterke diaconale en missionaire bewogenheid
 • Positieve teamspirit
 • Flexibiliteit en de ambitie om met ons samen de parochie mooier te maken
 • Een rijbewijs
 • Een levensstaat die in overeenstemming is met de leer van de R.K.-Kerk

De bezoldiging en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig het rechtspositiereglement voor pastoraal werkers afhankelijk van kennis en ervaring.
Inlichtingen kunt u inwinnen bij pastoor lic. drs. A. Bultsma, tel.: 0515 – 57 22 06,
e-mail: pastoor@zaligetitusparochie.nl
Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan vicaris-generaal P.H.H. Wellen, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen o.v.v. ‘vertrouwelijk’.