Vacatures

Vacature pastoraal werker (0,7 fte) Parochie H. Kruis
De parochie Heilig Kruis, met circa 6.000 gelovigen, bestaat uit de vijf geloofsgemeenschappen:

* O.L.V. van Lourdes te Mussel-Kopstukken,
* H. Antonius van Padua te Musselkanaal,
* Maria ten Hemelopneming te Stadskanaal,
* H. Willibrordus te Ter Apel,
* H. Jozef te Zandberg.

De parochie strekt zich uit langs de Groninger grens met Drenthe en Duitsland en is,  hoewel wellicht onbekend, zowel historisch als landschappelijk zeer gevarieerd. Zo bevindt zich in onze parochie een Middeleeuws Kruisherenklooster en de vestingstad Bourtange. Voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheid, cultuur, enz. zijn ruimschoots aanwezig. Er zijn goede verbindingen met de nabij gelegen grote kernen Assen, Emmen en de stad Groningen.

Het parochiebestuur is op zoek naar een pastoraal werker (m/v) voor 0,7 fte., per zo spoedig mogelijk.

Wij zoeken een pastoraal werker (m/v) die vanuit de eigen persoonlijke Rooms-Katholieke levensovertuiging, behalve zijn/haar aandeel aan het basispastoraat, de diaconie verder opbouwt en uitbreidt. Hij/zij maakt deel uit van het pastoraal team.  Een kerkelijke zending door de bisschop van Groningen-Leeuwarden is een vereiste.

De kandidaat heeft:
* een voltooide katholieke theologische opleiding, erkend door de bisschop van Groningen-Leeuwarden,
* een levensstaat en persoonlijke geloofsovertuiging die in overeenstemming is met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk,
* rijbewijs B,
* bij voorkeur de bereidheid te wonen in onze parochie.

De bezoldiging en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig het rechtspositiereglement voor pastoraal werkers afhankelijk van kennis en ervaring.

Inlichtingen kunt u inwinnen bij pastoor J.E.B. Deuling, tel.: 0599-412612, e-mail: j.e.b.deuling@planet.nl.

Sollicitaties kunt u richten aan vicaris generaal P.H.H. Wellen, Ubbo -Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen o.v.v. ‘vertrouwelijk’.