Vacatures

Vacature Adjunct-econoom m/v voor 32 uur per week (0,89 fte)

Het bisdom Groningen-Leeuwarden is één van de zeven rooms-katholieke bisdommen in Nederland en beslaat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Het bisdom is onderverdeeld in 20 parochies, 1 rectoraat en (op dit moment) 19 PCI-en. Het bisdombestuur (bisdomstaf) bestaat uit de bisschop, de vicaris-generaal, de bisschoppelijk vicaris / kanselier a.i. en de econoom, waarbij de bisschop de eindverantwoordelijkheid draagt. Meer informatie over het bisdom kunt u vinden op www.bisdomgl.nl.

Het bisdom Groningen-Leeuwarden is voor de bisdomorganisatie op zoek naar een

Adjunct-econoom m/v voor 32 uur per week (0,89 fte)

De adjunct-econoom ondersteunt de econoom in het advies naar de bisschop en het bisdombestuur op het gebied van financieel-economische zaken. Aan hem/haar wordt toevertrouwd: het uitvoeren van en zorg dragen voor de financiële processen binnen de bisdomorganisatie en wel zodanig dat de werkzaamheden gestructureerd, transparant, planmatig en efficiënt plaatsvinden. Betrouwbaarheid en discretie zijn daarbij van groot belang.

Taken/taakvelden
– voeren van de financiële en salarisadministratie van het bisdom
– opstellen van de begroting en jaarrekening van het bisdom alsmede managementrapportages
– adviseren (inhoudelijk en financieel) van de dienstverleners binnen de organisatie bij fondsenwerving t.b.v. projecten en het afleggen van verantwoording hierover
– adviseren in diverse administratieve processen binnen de organisatie (incl. parochies)
– controleren van jaarrekeningen en begrotingen van parochies, caritasinstellingen en overige kerkelijke instellingen
– controle van administraties van parochies en PCI-en op locatie
– beantwoorden van vragen van besturen van parochies en caritasinstellingen en informatiebijeenkomsten organiseren

Functie-eisen
– HBO-opleiding op gebied van bedrijfseconomie, management en recht
– minimaal 5 jaar relevante werkervaring
– in staat om analytisch, beleidsmatig en planmatig/projectmatig te werken;
– zelfstandig en flexibel;
– bereid en in staat om in teamverband te werken;
– goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
– kennis van en ervaring met automatisering op gebied van financiën;
– kennis van de organisatie van een bisdom en parochies strekt tot aanbeveling.

Van de adjunct-econoom wordt verwacht dat deze rooms-katholiek is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt.

Aanbod
– uitdagende, dynamische functie binnen de rooms-katholieke kerk;
– aantrekkelijk salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 3.963,19 bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling
– goede secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals vakantietoeslag en eindejaarsuitkering);
– goede werksfeer
– in eerste instantie betreft het een aanstelling voor 1 jaar.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk, econoom, tel. 050-4065888.
Uw sollicitatiebrief met CV en referenties kunt u tot 1 januari 2021 richten aan:
vicaris-generaal P.H.H. Wellen, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen.

Procedure
Na 1 januari 2021 zullen geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek. Daarbij zullen uiteraard de geldende coronamaatregelen in acht genomen worden.

Klik hier voor de PDF versie Vacature -adjunct-econoom

 

Klik hier voor de PDF versie Vacature – adjunct-econoom – nov 2020

 

Vacature pastoraal werker (0.8 fte) Zalige Titus Brandsmaparochie Zuid – West Friesland

De Zalige Titus Brandsmaparochie is een jonge diaconaal ingestelde toekomstgerichte parochie gelegen in het zuidwesten van Fryslân. In 2014 zijn de vier parochies te Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum na jaren van intensieve samenwerking in 2014 gefuseerd. De Zalige Titus Brandsma, een priesterzoon van de parochie, werd de patroon. Direct na de fusie zijn we voortvarend aan het werk gegaan met het toekomstbestendig maken van de parochie. Vanuit de overtuiging dat alle vier de locaties gelijkelijk meedoen, dat daadwerkelijke diaconie noodzakelijk is om zowel geloofwaardig als relevant te zijn en kerkelijk leven vóór gebouwen gaat, wordt er uitvoering gegeven aan een verstrekkend bestuurlijk beleidsplan en een niet minder ambitieus pastoraal programma. Voor de gemaakte keuzes in de plannen en de uitvoering is veel draagvlak binnen de geloofsgemeenschap.

Met het vertrek van een pastorale beroepskracht naar een andere parochie, is er een vacature ontstaan voor een diaconaal en missionair ingestelde

pastoraal werker (m/v)

De parochie biedt:

 • Een 0.8 fte functie
 • Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de diocesane regelingen en de rechtspositieregeling
 • Vier heel verschillende locaties met elk een eigen geschiedenis en karakter
 • Een pastoraal team bestaande uit een halftime pastoor en een parttime diaconaal opbouwwerker
 • Ondersteuning van een goed functionerend parochiesecretariaat
 • Volop kansen voor persoonlijke ontwikkeling in een uitdagende parochie in beweging

U brengt mee:

 • Een grote liefde voor Christus en zijn Kerk
 • Een pastoraal hart voor mensen gecombineerd met gedegen theologische kennis
 • Een kerkelijke zending door de bisschop van Groningen-Leeuwarden is een vereiste
 • Een voltooide katholieke theologische opleiding, erkend door de bisschop van Groningen- Leeuwarden
 • De bereidheid mee uitvoering te geven aan de ontwikkelingen die door de parochie zijn ingezet
 • Een sterke diaconale en missionaire bewogenheid
 • Positieve teamspirit
 • Flexibiliteit en de ambitie om met ons samen de parochie mooier te maken
 • Een rijbewijs
 • Een levensstaat die in overeenstemming is met de leer van de R.K.-Kerk

De bezoldiging en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig het rechtspositiereglement voor pastoraal werkers afhankelijk van kennis en ervaring.
Inlichtingen kunt u inwinnen bij pastoor lic. drs. A. Bultsma, tel.: 0515 – 57 22 06,
e-mail: pastoor@zaligetitusparochie.nl
Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan vicaris-generaal P.H.H. Wellen, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen o.v.v. ‘vertrouwelijk’.