September: Bonifatius Academie start met cursussen en publiekslezing

zaterdag 26 september 2020

Voorjaarscursussen van de Bonifatius Academie, onderbroken door de coronacrisis, kunnen dit najaar worden afgemaakt. Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk. Dit najaar start de nieuwe cursus Parochievernieuwing. Parochianen en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Een aanmeldingsformulier vindt u via www.bonifatiusacademie.nl, waar de cursusinformatie ook te vinden is. U kunt het aanmeldingsformulier mailen naar: l.winter@bisdomgl.nl
Op 29 september is in Leeuwarden de eerste Bonifatius Academie lezing: ‘Duurzaam denken over water’. Een actuele bezinning op paus Franciscus’ encycliek Laudato Sí, het groeien watervraagstuk en onze levensstijl. Meer informatie

Roepingenweek 2020

zondag 1 november 2020

De roepingenweek vindt dit jaar plaats van 1 t/m 7 november 2020. Meer informatie volgt.

Tienerweekend 27 – 29 november 2020

vrijdag 27 november 2020

Van 27-29 november 2020 wordt het Tienerweekend gehouden. Meer informatie volgt. In verband met coronamaatregelingen kan het zijn dat het weekend verschoven wordt.
Houd daarom de website in de gaten.

 

 

Week van het katholiek onderwijs 2020

maandag 14 december 2020

Hoewel er dit jaar veel anders is kunnen we op de Advent- en Kersttijd de klok gelukkig gelijk zetten. Van 14 tot 18 december 2020 is de Week van het Katholiek Onderwijs. De Nederlandse Katholieke Schoolraad heeft opnieuw gezorgd voor les- en inspiratiemateriaal voor deze tijd. We hebben ook rekening gehouden met de digitale aard van het onderwijs dit jaar. Ook online is het lesmateriaal goed te gebruiken! Meer informatie

WJD home online event

vrijdag 29 januari 2021

In het weekend van 29 -31 januari 2021 vindt het WJD home online event plaats. Meer informatie volgt.

Tienerweekend

vrijdag 4 juni 2021

In het weekend van 4 t/m 6 juni 2021 wordt er een tienerweekend gehouden. Meer informatie volgt.

Retraiteweekend: Verhalen over Franciscus

vrijdag 11 juni 2021

Veel verhalen doen de ronde over de heilige Franciscus. Verhalen geworteld in de geschiedenis, maar ook verhalen die ontsproten zijn aan vrome volksfantasie. Verhalen die mondeling zijn overgeleverd voordat ze in diverse handschriften verder zijn doorgegeven. Verhalen die de weerbarstigheid van het optreden van Franciscus onder woorden brengen en die nog steeds te denken geven. Meer informatie

Wereld Jongeren Dagen Lissabon naar 2023

dinsdag 1 augustus 2023

Volgens een verklaring van het Vaticaanse dicasterie (ministerie) voor de Leken heeft Paus Franciscus besloten om de Wereldjongerendagen in Lissabon, gepland voor de zomer van 2022, door te schuiven naar augustus 2023. Dit in verband met de Wereldgezinsdagen die gepland stonden voor juni 2021 in Rome en nu naar 2022 worden verplaatst. Meer informatie