Bonifatius Academie

zaterdag 28 september 2019

De Bonifatius Academie start in september 2019 met nieuwe cursussen.

Het doel van de Bonifatius Academie is tweeledig: het inspireren en vormen van gelovigen en het waarderen en motiveren van vrijwilligers. We geloven als kerk in onze mensen en willen in hen investeren. Vorming van parochianen is van wezenlijk belang voor het bisdom en geloofsgemeenschappen.

In verband met updates en wijzigingen raden wij u aan regelmatig op deze pagina te kijken. Meer informatie

Start Diaconale Leerroute op 8 februari 2020

zaterdag 8 februari 2020

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie.

“ Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken…,
Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten’’ zegt Paus Franciscus.

Maar hoe ga je dat doen?
Hoe wordt het concreet? Meer informatie

Heilige Bernadette van Lourdes bezoekt Bolsward: gaat niet door i.v.m. coronamaatregelingen

zaterdag 23 mei 2020

Een schrijn met reliek van de Heilige Bernadette, aan wie Maria acht keer verscheen in Lourdes, komt naar de St. Franciscusbasiliek in Bolsward. Van zondag 24 mei t/m 27 mei is bezoek mogelijk aan het reliek in de basiliek. Op deze dagen zijn er ook bijzondere misvieringen, gewijd aan Maria en Sint Bernadette. Op zondagmiddag is een processie door de binnenstad van Bolsward met het reliek van Bernadette en het middeleeuwse beeld van Maria van Sevenwouden uit Bolsward. Meer informatie

Retraite Thuine: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus

vrijdag 26 juni 2020

Eind juni 2020 is in het Klooster Thuine (Duitsland) een diocesaan retraiteweekend met Peter Vermaat over het leven en de betekenis van de apostel Paulus. Aanvankelijk was Paulus fanatiek tegenstander en vervolger van ‘de aanhangers van de Weg’, zoals de eerste christenen werden genoemd. Na zijn dramatische ervaring en bekering in Damascus ontpopt hij zich echter als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Meer informatie

In verband met het coronavirus is de pelgrimstocht van april verschoven naar 3, 4 en 5 september 2020

donderdag 3 september 2020

Pelgrimstocht ‘Klooster Klunen’ in Friesland
De jaarlijkse pelgrimstocht van Vastenactie is in 2020 in Friesland. In het weekend van 3, 4, en 5 september wordt er elke dag vanuit het Karmelklooster gewandeld in afwisselend landschap van de Friese Wouden bij Drachten. Goede gesprekken, genieten van een mooie omgeving en geld inzamelen voor het goede doel zijn onlosmakelijk verbonden met de wandeltochten van Vastenactie. De liefhebber kan overnachten in voormalige kloostercellen. Meer informatie

Aankondiging ‘Dag voor lekenvoorgangers’

zaterdag 10 oktober 2020

Op zaterdag 10 oktober 2020 zal in Bolsward (Zalige Titus Brandsmaparochie) een diocesane impulsdag liturgie worden georganiseerd. Deze studiedag is bedoeld voor parochianenvoorgangers, lectoren en andere vrijwilligers in de liturgie.

Noteer 10 oktober 2020 van 10-16 uur alvast in uw agenda. Definitieve uitnodiging met programma volgt begin september 2020.

Samen naar de WJD in Lissabon 2022

zondag 31 juli 2022

De volgende editie van de Wereldjongerendagen zal in 2022 in het Portugese Lissabon plaatsvinden. Zoals kardinaal Kevin Farrell bekend maakte in Panama. De dagen zijn nog onbekend (hoogstwaarschijnlijk juli, augustus) maar zo past het vast in onze AGENDA!
Zoals altijd nodigt de Paus ook ons, jongeren van het bisdom Groningen-Leeuwarden, uit om mee te doen met de jongeren van de wereld.
We zullen dit artikel regelmatig updaten met nieuwe informatie. Meer informatie