Bonifatius Academie

zaterdag 28 september 2019

De Bonifatius Academie start in september 2019 met nieuwe cursussen.

Het doel van de Bonifatius Academie is tweeledig: het inspireren en vormen van gelovigen en het waarderen en motiveren van vrijwilligers. We geloven als kerk in onze mensen en willen in hen investeren. Vorming van parochianen is van wezenlijk belang voor het bisdom en geloofsgemeenschappen.

In verband met updates en wijzigingen raden wij u aan regelmatig op deze pagina te kijken. Meer informatie

Start Diaconale Leerroute op 8 februari 2020

zaterdag 8 februari 2020

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie.

“ Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken…,
Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten’’ zegt Paus Franciscus.

Maar hoe ga je dat doen?
Hoe wordt het concreet? Meer informatie

4 Maart 2020: Een avond over bidden

woensdag 4 maart 2020

‘Bidden’ hoort wezenlijk bij het leven als gelovig christen. Het gebed wordt ook wel ‘adem voor de ziel’ genoemd. Maar ….. we vinden het vaak zo moeilijk. Tijd om het er over te gaan hebben!

Op woensdagavond 4 maart 2020 organiseert de Projectgroep Toerusting van het Bisdom Groningen-Drenthe een avond over bidden. De avond wordt geleid door pastoraal werker Myriam Oosting (parochie Hildegard van Bingen), en is bedoeld voor alle parochianen en vrijwilligers in het bisdom die zich willen bezinnen op de betekenis van het gebed in hun leven. Meer informatie

Bijeenkomst over pacht

donderdag 12 maart 2020

Pacht is een van de mogelijke opbrengsten voor parochies en PCI-en die gronden bezitten. Maar welke regels gelden er rond pacht? En welke ontwikkelingen zijn er die van invloed zijn op pachtovereenkomsten? Op donderdagavond 12 maart wordt er een bijeenkomst in Wolvega over dit onderwerp gehouden voor pastorale teams, parochiebesturen en PCI-besturen. Meer informatie

Familytour met bisschop Ron van den Hout

zondag 15 maart 2020

Bisschop Ron van den Hout nodigt gezinnen uit voor de Eucharistie op zondag, een maaltijd, catechese en ontmoeting. Gespreksthema’s zijn ouderschap en opvoeding in het kader van kerk en geloof. Gesprekspartners zijn ook de echtparen Pieter en Geraldine Mulder uit Rutten (Noord-Oostpolder) en Tomislav en Annette Sever uit Groningen. Meer informatie

Ontmoetingsdag voor mensen die hun partner verloren hebben

donderdag 19 maart 2020

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De eerstvolgende keer vindt de ontmoetingsdag plaats in Emmeloord op: donderdag 19 maart 2020 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in het parochiehuis, Koopmansplein 1, 8302 GK Emmeloord (naast de H. Michaëlkerk.) Meer informatie

Stille Omgang in Amsterdam voor Jongeren

zaterdag 21 maart 2020

Op 21 maart a.s. is in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam het jongerenprogramma van de Stille Omgang. Een programma dat in het teken staat van het thema ‘Luisteren’. Wat is Luisteren? Wat betekent dit begrip voor jou en hoe luister jij naar de ander? Welke vormen van Luisteren zijn er? En kunnen wij God ervaren door te Luisteren?  Het Jongeren Platform van ons bisdom organiseert de reis naar Amsterdam.

Meer informatie

Samen naar de Stille Omgang in Amsterdam

zaterdag 21 maart 2020

In de nacht van 21 op 22 maart a.s. is de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam. Deze traditionele herdenking van het Mirakel van Amsterdam (1345) bestaat uit een massale stille processie door de binnenstad. Evenals voorgaande jaren trok het evenement katholieke gelovigen uit het hele land. Belangstellenden in het noordelijk bisdom kunnen aansluiten, evenals voorgaande jaren, door mee te gaan met een gezamenlijke bus langs diverse opstapplaatsen.  Zie onderstaande route.

Meer informatie

Retraite Maart 2020: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus

vrijdag 27 maart 2020

Eind maart 2020 is in het Klooster Thuine (Duitsland) een diocesaan retraiteweekend met Peter Vermaat over het leven en de betekenis van de apostel Paulus.  Aanvankelijk was Paulus fanatiek tegenstander en vervolger van ‘de aanhangers van de Weg’, zoals de eerste christenen werden genoemd. Na zijn dramatische ervaring en bekering in Damascus ontpopt hij zich echter als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Meer informatie

Vicariaatsavond te Wolvega

woensdag 13 mei 2020

Op woensdag 13 mei vindt de vicariaatsavond te Wolvega plaats. Hierover volgt nog meer informatie.

Vicariaatsavond te Assen

donderdag 14 mei 2020

Op donderdag 14 mei wordt de vicariaatsavond te Assen gehouden. Meer informatie volgt.

Organistendag in de Sint Franciscuskerk te Wolvega

zaterdag 16 mei 2020

Op zaterdag 16 mei zal in de Franciscuskerk te Wolvega de inmiddels jaarlijkse organistendag van het bisdom Groningen-Leeuwarden gehouden worden. Thema dit jaar is ‘Rooms begeleiden’ en het middelpunt van de dag is het zangrijke Attertonorgel wat in december 2019 is geplaatst. Meer informatie

Samen naar de WJD in Lissabon 2022

zondag 31 juli 2022

De volgende editie van de Wereldjongerendagen zal in 2022 in het Portugese Lissabon plaatsvinden. Zoals kardinaal Kevin Farrell bekend maakte in Panama. De dagen zijn nog onbekend (hoogstwaarschijnlijk juli, augustus) maar zo past het vast in onze AGENDA!
Zoals altijd nodigt de Paus ook ons, jongeren van het bisdom Groningen-Leeuwarden, uit om mee te doen met de jongeren van de wereld.
We zullen dit artikel regelmatig updaten met nieuwe informatie. Meer informatie