Week van het katholieke onderwijs, Kerstposter

zondag 9 december 2018

Dit jaar is de week van het katholiek onderwijs van 9-16 december. Net als vorig jaar hebben we de parochies de kerstposter aangeboden die door de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) beschikbaar zijn gesteld aan alle katholieke scholen. Een aantal scholen heeft naar aanleiding van de poster vorig jaar enkele Advents- en Kerstlessen verzorgd. Kinderen die met Kerst in de parochiekerk kwamen herkenden daar ‘hun’ poster. Meer informatie

Oecumenische Vredeslichtviering met scouting in Bolsward

zaterdag 22 december 2018

Zaterdagavond 22 december deelt Scouting Jambowa het vredeslicht van Bethlehem uit tijdens een speciale oecumenische viering in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward. De viering maakt deel uit van een mondiale keten van vredeslicht.
locatie: Sint Franciscusbasiliek, Grote Dijlakker 7, te  Bolsward.
Aanvang: 19.00 uur Meer informatie

Schaats clinic voor Jongeren!

zondag 6 januari 2019

Alle bisdomjongeren zijn van harte uitgenodigd voor een schaatsclinic
’s middags 6 januari in de Elfstedenhal te Leeuwarden. Een gezellig en sportief gebeuren, voorafgegaan door een gezamenlijke eucharistieviering (11.00 uur ) en lunch in het Titus Brandsmahuis (naast de Bonifatiuskerk).
Kosten: 5 Euro.
opgave voor 31 december via Piet Timmermans,
e-mail: jongeren@bisdomgl.nl
M 06  2486 3901.

Meer informatie

Nieuwjaarsrecepties 2019

donderdag 10 januari 2019

Hierbij treft u de uitnodiging aan voor de Nieuwjaarsrecepties 2019 voor de priesters, diakens, pastoraal werkers in het basis- en categoriaal pastoraat, emeriti, parochiebestuurders, PCI-bestuurders, locatieraadsleden, Commissies en Raden, regioraadsleden. Meer informatie

Nieuwjaarsrecepties 2019

vrijdag 11 januari 2019

Hierbij treft u de uitnodiging aan voor de Nieuwjaarsrecepties 2019 voor de priesters, diakens, pastoraal werkers in het basis- en categoriaal pastoraat, emeriti, parochiebestuurders, PCI-bestuurders, locatieraadsleden, Commissies en Raden, regioraadsleden. Meer informatie

Diocesane retraite voor pastorale beroepskrachten

maandag 14 januari 2019

Van maandag 14 januari t/m donderdag 17 januari 2019 wordt weer de jaarlijkse retraite voor de pastorale beroepskrachten gehouden.
Locatie: Stiltecentrum Betlehem, Doetinchem
Inleider: Abt H. Vesseur
Thema: De regel van Benedictus, in het bijzonder over leiderschap
Meer informatie

Dag van het Jodendom 2019

zondag 20 januari 2019

De Dag van het Jodendom is in 2019 op zondag 20 januari. Evenals in voorgaande jaren vindt het programma plaats in de synagoge Folkingestraat te Groningen. Aanvang 15.00 uur; einde 17.00 uur.   ”Lernen” is door de Nederlandse bisschoppen als overkoepelend landelijk thema vastgesteld voor de Dag van het Jodendom 2019.   Meer informatie

Uitnodiging bijeenkomst ‘Avond over de Bijbel’

donderdag 24 januari 2019

Wil je meer weten over de bijbel als boek?  Op donderdag 24 januari 2019 is in Musselkanaal een informatieve avond over het belangrijkste geschrift van onze kerk. Over de ontstaansgeschiedenis, verschil tussen Oude en Nieuwe Testament, verschil in gebruik tussen protestantse en katholieke eredienst. En natuurlijk je eigen vragen. Georganiseerd door de Projectgroep Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe. Inleiders: diaken Frans Wielens en pastoor Koos Tolboom. Bedoeld voor iedereen actief in de liturgie en catechese en andere geïnteresseerden.   Meer informatie

Wereld Jongerendagen 2019 Ameland

vrijdag 25 januari 2019

PANAMA  – 2019 – AMELAND
Van 25-27 januari willen we met alle thuisblijvende jongeren van Nederland samen de Wereldjongerendagen in Panama beleven. Bisschoppen en jongeren uit het hele land komen samen om de WJD te vieren. Meer informatie

Familytour met de bisschop

zondag 3 februari 2019

Bisschop Ron van den hout nodigt gezinnen uit voor de Eucharistie op zondag, een maaltijd, catechese en persoonlijke ontmoeting. Er staan 4 bijeenkomsten gepland maar u hoeft maar aan één bijeenkomst deel te nemen. Meer informatie

Organistendag door SGGL

zaterdag 9 maart 2019

Zaterdag 9 maart 2019 organiseert de Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint-Gregorius haar jaarlijkse organistendag in de Sint Martinuskerk van Sneek. Dit keer rond het thema ‘improviseren’ en ‘registreren’ met Mark Heerink als gastdocent. Meer informatie

Diocesane retraite te Thuine

vrijdag 15 maart 2019

Van 15 t/m 17 maart 2019 wordt de diocesane retraite gehouden onder begeleiding van Peter Vermaat. De retraite staat open voor iedereen. Meer informatie volgt.

Ontmoetingsdag voor mensen die hun partner verloren hebben

donderdag 21 maart 2019

Het verlies van je partner is heel ingrijpend. Je leven staat opeens op zijn kop en misschien vraag je je af hoe je verder kunt na dit verlies, en het leven weer de moeite waard kunt vinden. In ieder geval is de verwerking van verlies, het hervinden van het leven zonder je partner, voor iedereen verschillend. Meer informatie

Family Tour met de bisschop

zondag 7 april 2019

Bisschop Ron van den hout nodigt gezinnen uit voor de Eucharistie op zondag, een maaltijd, catechese en persoonlijke ontmoeting. Er staan 4 bijeenkomsten gepland maar u hoeft maar aan één bijeenkomst deel te nemen. Meer informatie

Bonifatiusdagen 2019

vrijdag 14 juni 2019

De Bonifatiusdagen vinden in 2019 plaats op 14, 15 en 16 juni te Dokkum. Meer informatie volgt.

 

Diocesane retraite te Thuine

vrijdag 13 december 2019

Van 13 t/m 15 december 2019 wordt de diocesane retraite te Thuine gehouden onder begeleiding van Peter Vermaat. De retraite staat voor open voor iedereen. Meer informatie volgt.