Bijzondere bijeenkomst: Share de journey op 25 september 2020

vrijdag 25 september 2020

Uitnodiging voor een bijzondere bijeenkomst met Mgr. van den Hout, Hella van der Wijst e.a over migranten en vluchtelingen.

Dit gebeuren staat in het teken van de internationale Caritas campagne Share the Journey om vluchtelingen gastvrij te verwelkomen, beschermen, ondersteunen en te helpen participeren en integreren in onze samenleving. Samen vieren we het leven: dat doen we in Nederland op vrijdag 25 september in Groningen. Meer informatie

September: Bonifatius Academie start met cursussen en publiekslezing

zaterdag 26 september 2020

Voorjaarscursussen van de Bonifatius Academie, onderbroken door de coronacrisis, kunnen dit najaar worden afgemaakt. Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk. Dit najaar start de nieuwe cursus Parochievernieuwing. Parochianen en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Een aanmeldingsformulier vindt u via www.bonifatiusacademie.nl, waar de cursusinformatie ook te vinden is. U kunt het aanmeldingsformulier mailen naar: l.winter@bisdomgl.nl
Op 29 september is in Leeuwarden de eerste Bonifatius Academie lezing: ‘Duurzaam denken over water’. Een actuele bezinning op paus Franciscus’ encycliek Laudato Sí, het groeien watervraagstuk en onze levensstijl. Meer informatie

Startactiviteit voor jongeren ‘heleBoel’

zondag 27 september 2020

Zoals elk seizoen start het JongerenPlatform van het bisdom weer met een Startactiviteit. Dit jaar is dat op 27 september.

Groninger studenten nemen ons deze keer mee om een kijkje te nemen in een bijzonder speel- en eetcafé in de stad. Maar eerst vieren we samen in de Salvatorkerk de eucharistie met bisschop Van den Hout en met jongerenpastor Remco Hoogma. Meld je snel aan zodat alle ballen meteen de goede kant oprollen… mail even naar jongeren@bisdomgl.nl
Meer informatie

Kom naar het Roepingenweekend 16 t/m 18 oktober te Thuine

vrijdag 16 oktober 2020

Voor wie? Voor jonge mensen tussen 18 en 35 jaar. Het zijn jonge mensen met heel uiteenlopende achtergronden. Het zijn jonge mensen zoals jij!

Waar? In het gastenverblijf van het klooster te Thuine (D), net over de grens bij Twente. Het gastenhuis is meer dan groot genoeg om ruimschoots aan alle corona veiligheidsvoorschriften te voldoen.

Door wie? Het weekend wordt georganiseerd door het bisdom Groningen-Leeuwarden maar staat open voor deelnemers uit alle Nederlandse bisdommen. Meer informatie

SGGL Dirigentcursus in Heerenveen

zaterdag 17 oktober 2020

Op zaterdag 17 oktober is in Heerenveen een cursus- en toerustingsmiddag voor koordirigenten werkzaam in de RK-liturgie in ons Bisdom. Onder leiding van kerkmusicus, dirigent en organist Mark Heerink kunnen dirigenten zich verder bekwamen in:
* stemvorming
* repetitietechniek
* slagtechniek.
De bestuursleden van de SGGL Bisdom Groningen-Leeuwarden fungeren met aanwezige cursisten als practicumkoor. Meer informatie

Roepingenweek 2020

zondag 1 november 2020

De roepingenweek vindt dit jaar plaats van 1 t/m 7 november 2020. Meer informatie volgt.

Maria processie van Bolsward verschoven naar mei 2022

zondag 29 mei 2022

De voor 24 mei a.s. geplande Maria processie in Bolsward is verschoven naar 29 mei 2022. De komst van de reliekschrijn van de heilige Bernadette van Lourdes, die van 24 tot en met 27 mei a.s. in de Sint Franciscusbasiliek ontvangen zou worden, gaat niet door vanwege de corona-virus maatregelen. De rondtocht van de reliekschrijn langs bisdommen en bedevaartsplaatsen in heel België en Nederland is onlangs stopgezet. Meer informatie

Wereld Jongeren Dagen Lissabon naar 2023

dinsdag 1 augustus 2023

Volgens een verklaring van het Vaticaanse dicasterie (ministerie) voor de Leken heeft Paus Franciscus besloten om de Wereldjongerendagen in Lissabon, gepland voor de zomer van 2022, door te schuiven naar augustus 2023. Dit in verband met de Wereldgezinsdagen die gepland stonden voor juni 2021 in Rome en nu naar 2022 worden verplaatst. Meer informatie