Bonifatius Academie

zaterdag 28 september 2019

De Bonifatius Academie start in september 2019 met nieuwe cursussen.

Het doel van de Bonifatius Academie is tweeledig: het inspireren en vormen van gelovigen en het waarderen en motiveren van vrijwilligers. We geloven als kerk in onze mensen en willen in hen investeren. Vorming van parochianen is van wezenlijk belang voor het bisdom en geloofsgemeenschappen.

In verband met updates en wijzigingen raden wij u aan regelmatig op deze pagina te kijken. Meer informatie

Start Diaconale Leerroute op 8 februari 2020

zaterdag 8 februari 2020

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie.

“ Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken…,
Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten’’ zegt Paus Franciscus.

Maar hoe ga je dat doen?
Hoe wordt het concreet? Meer informatie

Heilige Bernadette van Lourdes bezoekt Bolsward: gaat niet door i.v.m. coronamaatregelingen

zaterdag 23 mei 2020

Een schrijn met reliek van de Heilige Bernadette, aan wie Maria acht keer verscheen in Lourdes, komt naar de St. Franciscusbasiliek in Bolsward. Van zondag 24 mei t/m 27 mei is bezoek mogelijk aan het reliek in de basiliek. Op deze dagen zijn er ook bijzondere misvieringen, gewijd aan Maria en Sint Bernadette. Op zondagmiddag is een processie door de binnenstad van Bolsward met het reliek van Bernadette en het middeleeuwse beeld van Maria van Sevenwouden uit Bolsward. Meer informatie

Retraite Thuine: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus gaat niet door.

vrijdag 26 juni 2020

Eind juni 2020 is in het Klooster Thuine (Duitsland) een diocesaan retraiteweekend met Peter Vermaat over het leven en de betekenis van de apostel Paulus. Aanvankelijk was Paulus fanatiek tegenstander en vervolger van ‘de aanhangers van de Weg’, zoals de eerste christenen werden genoemd. Na zijn dramatische ervaring en bekering in Damascus ontpopt hij zich echter als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Meer informatie

Pelgrimstocht 3, 4 en 5 september 2020

donderdag 3 september 2020

Pelgrimstocht Vastenactie ‘Klooster Klunen’ in Friesland
De jaarlijkse pelgrimstocht van Vastenactie is in 2020 in Friesland. In het weekend van 3, 4, en 5 september wordt er elke dag vanuit het Karmelklooster gewandeld in afwisselend landschap van de Friese Wouden bij Drachten. Goede gesprekken, genieten van een mooie omgeving en geld inzamelen voor het goede doel zijn onlosmakelijk verbonden met de wandeltochten van Vastenactie. De liefhebber kan overnachten in voormalige kloostercellen. Meer informatie

Aankondiging ‘Dag voor lekenvoorgangers’

zaterdag 10 oktober 2020

Op zaterdag 10 oktober 2020 zal in Bolsward (Zalige Titus Brandsmaparochie) een diocesane impulsdag liturgie worden georganiseerd. Deze studiedag is bedoeld voor parochianenvoorgangers, lectoren en andere vrijwilligers in de liturgie.

Noteer 10 oktober 2020 van 10-16 uur alvast in uw agenda. Definitieve uitnodiging met programma volgt begin september 2020.

17 oktober: Kerkmuziekdag in St. Franciscuskerk te Franeker

zaterdag 17 oktober 2020

Op zaterdag 17 oktober 2020 organiseert de SGGL (Diocesane Commissie Sint Gregorius van het Bisdom Groningen-Leeuwarden) weer een muzikale bijeenkomst. Deze keer in de Sint Franciscuskerk te Franeker. De stukken die we gaan instuderen zijn nog niet bekend, maar ze zijn niet te moeilijk, niet te hoog maar wél heel mooi!! U bent van harte welkom met uw koor of een aantal koorleden – of solo – om naar Franeker te komen en met elkaar nieuwe liederen en koorwerken in te studeren. Meer informatie

Roepingenweek 2020

zondag 1 november 2020

De roepingenweek vindt dit jaar plaats van 1 t/m 7 november 2020. Meer informatie volgt.

Maria processie van Bolsward verschoven naar mei 2022

zondag 29 mei 2022

De voor 24 mei a.s. geplande Maria processie in Bolsward is verschoven naar 29 mei 2022. De komst van de reliekschrijn van de heilige Bernadette van Lourdes, die van 24 tot en met 27 mei a.s. in de Sint Franciscusbasiliek ontvangen zou worden, gaat niet door vanwege de corona-virus maatregelen. De rondtocht van de reliekschrijn langs bisdommen en bedevaartsplaatsen in heel België en Nederland is onlangs stopgezet. Meer informatie

Wereld Jongeren Dagen Lissabon naar 2023

dinsdag 1 augustus 2023

Volgens een verklaring van het Vaticaanse dicasterie (ministerie) voor de Leken heeft Paus Franciscus besloten om de Wereldjongerendagen in Lissabon, gepland voor de zomer van 2022, door te schuiven naar augustus 2023. Dit in verband met de Wereldgezinsdagen die gepland stonden voor juni 2021 in Rome en nu naar 2022 worden verplaatst. Meer informatie