Bonifatius Academie

zaterdag 28 september 2019

De Bonifatius Academie start in september 2019 met nieuwe cursussen.

Het doel van de Bonifatius Academie is tweeledig: het inspireren en vormen van gelovigen en het waarderen en motiveren van vrijwilligers. We geloven als kerk in onze mensen en willen in hen investeren. Vorming van parochianen is van wezenlijk belang voor het bisdom en geloofsgemeenschappen.

In verband met updates en wijzigingen raden wij u aan regelmatig op deze pagina te kijken. Meer informatie

Liturgiecursus, ‘Eucharistie, venster op de liturgie’

woensdag 2 oktober 2019

Uitnodiging aan allen die zich via de Eucharistieviering willen verdiepen in de liturgie.

In het seizoen 2018-2019 heeft de Diocesane Werkgroep voor Liturgie de basiscursus ‘Kerkelijk jaar en liturgie,’ aangeboden. Velen hebben in Wolvega aan deze cursus deelgenomen. In het najaar van 2019 start de werkgroep met een vervolg op deze cursus. Omdat het een voortzetting van de basiscursus is willen we nu de focus richten op enkele liturgische onderwerpen. De viering van de Eucharistie, bij velen bekend, zal dan het venster zijn waardoor we naar de liturgie kijken. Meer informatie

Emmercompascüum: Kerstmusical ‘Koninklijk Bezoek’

zondag 8 december 2019

Zondag 8 december a.s. is ’s middags vanaf 15.00 uur in de Willehaduskerk van Emmercompascüum de succesvolle jaarlijkse kerstmusical (Hoofdkanaal O.Z. 83). Inmiddels al weer voor de twaalfde keer. De kerstmusical van Emmercompascüum is een begrip in Groningen en Drenthe; honderden belangstellenden komen er op af. Veel prominente gastspelers maakten voorgaande jaren hun opwachting in de voorstelling, zoals huisartsen, de burgemeester van Emmen en vorig jaar de Drentse Commissaris van de Koning. Dit jaar zal er Koninklijk bezoek zijn!

Bij de kerstmusical wordt door ruim 60 spelers het traditionele kerstverhaal  in een wervelende show  met zang, dans, prachtige kleding en mooie geluid- en lichteffecten over het voetlicht gebracht.

De toegang is vrij.  Aansluitend op de voorstelling is er tussen 16.00 uur en 18.00 uur een kerstmarkt bij de Willehaduskerk.

 

Diocesane retraite : Verhalen over Franciscus van Assisi

vrijdag 13 december 2019

Veel verhalen doen over Franciscus de ronde. Verhalen geworteld in de geschiedenis, maar ook verhalen die ontsproten zijn aan de vrome volksfantasie. Verhalen die mondeling zijn overgeleverd voordat ze in diverse handschriften zijn doorgegeven. Verhalen die de weerbarstigheid van het optreden van Franciscus onder woorden brengen en die nog steeds te denken geven. In dit weekend willen we ons onderdompelen in de verhalende traditie die is ontstaan rond de heilige van Assisi. We proberen te ontdekken waarom de verhalen over hem nog steeds de moeite waard zijn om door te vertellen. Verhalen die ook bij de bedevaart van het bisdom naar Assisi volgend jaar ongetwijfeld naar voren komen. De retraite in het klooster Thuine staat open voor alle belangstellenden.

Meer informatie

Diocesane retraite te Thuine

vrijdag 13 december 2019

Van 13 t/m 15 december 2019 wordt de diocesane retraite te Thuine gehouden onder begeleiding van Peter Vermaat. De retraite staat voor open voor iedereen. Meer informatie volgt.

Dag van het Jodendom 2020

zondag 19 januari 2020

Kerk en Synagoge over Bevrijding & Vrijheid

Op 19 januari a.s. is in Groningen de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de Synagoge van de Folkingestraat. Thema van de studiemiddag is ‘Bevrijding & Vrijheid’ bezien vanuit de Joodse traditie en de kerk.  Gastsprekers zijn prof. dr. Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oosten Studies aan de RU Groningen, en dr. Joke Brinkhof, exegeet en namens de R.K. kerk lid van het overlegorgaan Joden en Christenen. Prof.  Van Bekkum gaat in op ‘’Vrijheid in verbondenheid: Joodse traditie en de omgang met vrijheid’’. Dr. Brinkhof spreekt over ‘’Leven naar vrijheid toe: Beelden in Schriftverhalen.’’ Het programma is van 15.00 uur tot 17.00 uur.  Meer informatie

Vormselweekend ‘Meer’ 31 januari-2 februari 2020

vrijdag 31 januari 2020

Inmiddels komt het Vormselweekend van eind Januari dichterbij. De aanmelding van groepen graag voor 17 Januari 2020. Sport, spel, tijd om elkaar te leren kennen en vrienden te maken. Van 31 januari 18.00 uur – 2 februari 16.00 uur in Appelscha. Meer informatie

Start Diaconale Leerroute op 8 februari 2020

zaterdag 8 februari 2020

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie.

“ Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken…,
Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten’’ zegt Paus Franciscus.

Maar hoe ga je dat doen?
Hoe wordt het concreet? Meer informatie

Impulsdag: Oefenen in spiritualiteit Gregoriaans zingen

zaterdag 15 februari 2020

De Vereniging voor Latijnse Liturgie organiseert op zaterdag 15 februari in het Friese  St. Nicolaasga een regionale impulsdag. Een inspirerende dag met zangworkshops Gregoriaans zingen en inleiding over de spiritualiteit van het Gregoriaans. De zangworkshops staan onder leiding van Wilko Brouwers, koordirigent, zangpedagoog, componist en oprichter van de Gregoriaanse Kring in Utrecht en Den Bosch. Inleider Steven de Roode is cantor in de H. Antoniuskathedraal van Breda en bestuurslid van de Vereniging voor Latijnse Liturgie. Hij oefent in contemplatief werken met Gregoriaanse teksten: de relatie tussen woord en toon in Gregoriaanse liederen.

Programma

De Regionale Impulsdag vindt plaats in Zalencentrum Sint Nyk, Baron van Hardenbroekstraat 3, 8521 JP Sint Nicolaasga. Het middaggebed wordt gezongen in de St. Nicolaaskerk. Aanvang 10.00 uur, afsluiting 14.30 uur. Kosten: € 7,50 per deelnemers (Verenigingsleden € 5,– Euro), incl. koffie/thee en achtergrondinformatie. Lunch zelf meenemen.  Opgave: activiteiten@latijnseliturgie.nl.

Uitgebreid programma, zie: Flyer-regionale-impulsdag-2020

 

Familytour met bisschop Ron van den Hout

zondag 16 februari 2020

Bisschop Ron van den Hout nodigt gezinnen uit voor de Eucharistie op zondag, een maaltijd, catechese en ontmoeting. Gespreksthema’s zijn ouderschap en opvoeding in het kader van kerk en geloof. Gesprekspartners zijn ook de echtparen Pieter en Geraldine Mulder uit Rutten (Noord-Oostpolder) en Tomislav en Annette Sever uit Groningen. Meer informatie

Familytour met bisschop Ron van den Hout

zondag 15 maart 2020

Bisschop Ron van den Hout nodigt gezinnen uit voor de Eucharistie op zondag, een maaltijd, catechese en ontmoeting. Gespreksthema’s zijn ouderschap en opvoeding in het kader van kerk en geloof. Gesprekspartners zijn ook de echtparen Pieter en Geraldine Mulder uit Rutten (Noord-Oostpolder) en Tomislav en Annette Sever uit Groningen. Meer informatie

Retraite Maart 2020: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus

vrijdag 27 maart 2020

Eind maart 2020 is in het Klooster Thuine (Duitsland) een diocesaan retraiteweekend met Peter Vermaat over het leven en de betekenis van de apostel Paulus.  Aanvankelijk was Paulus fanatiek tegenstander en vervolger van ‘de aanhangers van de Weg’, zoals de eerste christenen werden genoemd. Na zijn dramatische ervaring en bekering in Damascus ontpopt hij zich echter als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Meer informatie

Organistendag in de Sint Franciscuskerk te Wolvega

zaterdag 16 mei 2020

De organistendag wordt georganiseerd door de Diocesane Commissie voor kerkmuziek Sint Gregorius in het bisdom Groningen-Leeuwarden (SGGL) en zal plaatsvinden in de Sint Franciscuskerk te Wolvega, rondom het Atterton-orgel dat daar in deze maand herbouwd zal worden. Meer informatie

Samen naar de WJD in Lissabon 2022

zondag 31 juli 2022

De volgende editie van de Wereldjongerendagen zal in 2022 in het Portugese Lissabon plaatsvinden. Zoals kardinaal Kevin Farrell bekend maakte in Panama. De dagen zijn nog onbekend (hoogstwaarschijnlijk juli, augustus) maar zo past het vast in onze AGENDA!
Zoals altijd nodigt de Paus ook ons, jongeren van het bisdom Groningen-Leeuwarden, uit om mee te doen met de jongeren van de wereld.
We zullen dit artikel regelmatig updaten met nieuwe informatie. Meer informatie