Kerkproeverij weekend 28 en 29 september

zaterdag 28 september 2019

Kerkproeverij 2019 met gratis spandoek
Zo’n 20 Nederlandse kerkgenootschappen doen elk jaar in het laatste weekend van september mee met de actie Kerkproeverij. Dat is een landelijke actie waarbij lokale kerkgemeenschappen zich extra uitnodigend presenteren in hun eigen omgeving. Parochianen, locatieraden en pastorale teams worden van harte uitgenodigd kerkgangers te stimuleren om iemand uit hun dagelijkse omgeving mee te vragen naar de zondagsviering op 28 of 29 september a.s. Meer informatie

Diaconale Leerroute start bij Bonifatius Academie

zaterdag 28 september 2019

Diaconaal werk is dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie. ‘Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken’’, zegt Paus Franciscus. ‘’Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten.’’ Daden van barmhartigheid, trouw en solidariteit met de noden van anderen maken deze liefde concreet. De nieuwe Diaconale Leerroute voor vrijwilligers en PCI-bestuurders helpt mee dit werk in eigen omgeving op te bouwen. De Diaconale Leerroute wordt aangeboden door de Bonifatius Academie van het bisdom en loopt van september 2019 tot mei 2021.

Meer informatie

Bonifatius Academie

zaterdag 28 september 2019

De Bonifatius Academie start in september 2019 met nieuwe cursussen.

Het doel van de Bonifatius Academie is tweeledig: het inspireren en vormen van gelovigen en het waarderen en motiveren van vrijwilligers. We geloven als kerk in onze mensen en willen in hen investeren. Vorming van parochianen is van wezenlijk belang voor het bisdom en geloofsgemeenschappen.

In verband met updates en wijzigingen raden wij u aan regelmatig op deze pagina te kijken. Meer informatie

Liturgiecursus, ‘Eucharistie, venster op de liturgie’

woensdag 2 oktober 2019

Uitnodiging aan allen die zich via de Eucharistieviering willen verdiepen in de liturgie.

In het seizoen 2018-2019 heeft de Diocesane Werkgroep voor Liturgie de basiscursus ‘Kerkelijk jaar en liturgie,’ aangeboden. Velen hebben in Wolvega aan deze cursus deelgenomen. In het najaar van 2019 start de werkgroep met een vervolg op deze cursus. Omdat het een voortzetting van de basiscursus is willen we nu de focus richten op enkele liturgische onderwerpen. De viering van de Eucharistie, bij velen bekend, zal dan het venster zijn waardoor we naar de liturgie kijken. Meer informatie

Kerkmuziekdag te Emmen

zaterdag 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober 2019 zal in Emmen in de Pauluskerk (Weerdingerstraat 33) door de SGGL (Diocesane commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd worden rondom Liederen uit de Goede Week. Eénstemmig, meerstemmig, Latijn en Nederlands. Verschillende stijlen koormuziek komen deze dag voorbij. Meer informatie

Ontmoetingsdag voor mensen die hun partner verloren hebben

donderdag 10 oktober 2019

Het verlies van je levenspartner is heel ingrijpend. Je leven staat op zijn kop. Je vraagt je misschien af: hoe verder alleen? Wat maakt het leven weer de moeite waard? Het verwerken van verlies, het hervinden van het leven zonder je partner, is voor iedereen verschillend. Veel factoren spelen een rol. Mensen in je directe omgeving of daarbuiten proberen tot steun te zijn. Meer informatie

Kluizenaar Pater Hugo start colleges Mystieke Theologie

zondag 13 oktober 2019

‘School voor de Ziel’ van Stichting Marianum presenteert in oktober/november 2019 de cursus “Inleiding in de Mystieke Theologie”. Wat zegt de christelijke traditie over hoe jij en God elkaar ervaren? Leer kijken door de bril van contemplatie naar de ader van je oorsprong. Kluizenaar Pater Hugo van Warfhuizen speurt aan de hand van kerkvaders en mystici naar antwoorden op essentiële levensvragen zoals: ‘Bestaat er zoiets als Godservaring?’ ‘Wat of wie ben ik als mens ten diepste?’ ‘Besta ik autonoom of ben ik gedragen?’  En: ‘’Hoe leer ik me over te geven?’ Meer informatie

Roepingenweekend

vrijdag 25 oktober 2019

Je roeping verkennen en beter leren kennen? Dit weekend wordt georganiseerd door de werkgroep Roepingenpastoraat van het bisdom. Samen met de bisschop organiseren we een weekend voor jongvolwassenen  (18-35 jaar) in het klooster van Thuine (D). Het begint op  vrijdagavond 25 oktober en duurt tot zondagmiddag 27 oktober 2019.  Meer informatie

Allerzielen muziek in San Salvatorkerk Groningen

zondag 27 oktober 2019

Op zondagavond 27 oktober a.s. is in de stad Groningen een sfeervol programma ‘avondmuziek’ rond het thema Allerzielen.

Naast Gregoriaanse gezangen worden oa. werken uitgevoerd van  J.S. Bach, C.P.E. Bach, G. Gabrieli en Chris Fictoor.  Meer informatie

Diaconale Werkavond

maandag 28 oktober 2019

Diaconale Werkavond: Samen voor de aarde en medemens
Maandag 28 oktober organiseert de Commissie Diaconie Zuidwest van het Vicariaat Friesland-Noordoostpolder in Sint-Nicolaasga de 26e Diaconale Werkavond. Tijdens de vorige Diaconale Werkavond borrelden aan de hand van de encycliek ‘Laudato Si’ veel ideeën op over duurzaamheid en rechtvaardigheid. Ook riep de bijeenkomst een gevoel van urgentie op om nu stappen te zetten voor de aarde en de medemens. Deze werkavond zet in op praktische ideeën en actie om dicht bij huis, in de parochie en (dorps)gemeenschap in actie te komen. Meer informatie

Cursus suïcidepreventie in Bedum

dinsdag 29 oktober 2019

In de herfst van 2019 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe opnieuw een cursus Suïcide-preventie aan. Terwijl in het buitenland al langer aan preventie op dit gebied wordt gedaan, staat het in Nederland nog in de kinderschoenen. En dat terwijl in ons land jaarlijks bijna tweeduizend mensen sterven ten gevolge van zelfdoding. Meer informatie

Martinusdag ‘Bijzonder’

zaterdag 9 november 2019

Dat is het thema voor de Martinusdag 2019. Jij bent bijzonder, God is bijzonder, dan is ook de band die je met God kunt hebben heel special.

Meer informatie

Jongerenweekend

vrijdag 29 november 2019

In november wordt er weer een tof jongerenweekend (29 november t/m 1 december) georganiseerd door het Jongeren Platform (JP). Hier kunnen alle jongeren aan deelnemen die het leuk vinden om anderen te leren kennen en verdiepende activiteiten te doen.
Meer informatie volgt.

 

Diocesane retraite te Thuine

vrijdag 13 december 2019

Van 13 t/m 15 december 2019 wordt de diocesane retraite te Thuine gehouden onder begeleiding van Peter Vermaat. De retraite staat voor open voor iedereen. Meer informatie volgt.

Vormselweekend ‘Meer’ 31 januari-2 februari 2020

vrijdag 31 januari 2020

Als je de Martinusdag leuk vindt… het vormselweekend ‘Meer!’ wordt nog veel leuker. Meer sport, meer spel, meer tijd om elkaar te leren kennen en vrienden te maken. Meer leren, meer vieren, samen eten en ontspannen. We zijn van 31 januari – 2 februari 2020 te gast in Appelscha in kampeerboerderij ‘Nijsingh’, waar we met het bisdom vaker zijn geweest. Met een bos en eigen sportvelden. Ook de bisschop komt weer en dezelfde begeleiders die meewerken aan de Martinusdag. Meer informatie

Organistendag door SGGL

zaterdag 16 mei 2020

Op 16  mei 2020 organiseert de SGGL weer een organistendag.
Locatie: St. Franciscuskerk te Wolvega
Inleider: Mark Heerink
Meer informatie volgt.

 

 

Samen naar de WJD in Lissabon 2022

zondag 31 juli 2022

De volgende editie van de Wereldjongerendagen zal in 2022 in het Portugese Lissabon plaatsvinden. Zoals kardinaal Kevin Farrell bekend maakte in Panama. De dagen zijn nog onbekend (hoogstwaarschijnlijk juli, augustus) maar zo past het vast in onze AGENDA!
Zoals altijd nodigt de Paus ook ons, jongeren van het bisdom Groningen-Leeuwarden, uit om mee te doen met de jongeren van de wereld.
We zullen dit artikel regelmatig updaten met nieuwe informatie. Meer informatie