Onder de boog van het Verbond

Eind mei is de nieuwe weekenbijlage ‘Wykein’ van het Friesch Dagblad verschenen. Voor deze bijlage zal ik het komend jaar maandelijks een essay schrijven. Bijbelse kernthema’s vormen daarbij het uitgangspunt. Mijn eerste bijdrage aan ‘Wykein’ verscheen op 30 mei en staat hieronder afgedrukt. Lees verder

Pinksterwens 2015

Optimisme of hoop?

In januari schreef ik een brief over de toekomst van ons bisdom. Een aantal seinen staan op onveilig: onze geloofsgemeenschappen hebben een ongezonde leeftijdsopbouw en in veel parochies dreigt er geldgebrek. Toch, zo schreef ik, moeten wij ons door onze zorgen niet laten gijzelen. Ik zie deze jaren als de “jaren van de waarheid”. Juist nu moeten katholieken hun doopsel serieus nemen en hun verantwoordelijkheid zien. Maar wat kan ons motiveren om moed te houden?

Lees verder

Maria in Bolsward

Zondag 17 mei ben ik de gehele dag in Bolsward voor de viering van Maria van Sevenwouden. Wij vieren dan een feestelijke Eucharistie in de parochiekerk  en houden in de middag een processie door de stad.

Het feest van zondag is geen uiting van katholiek triomfalisme. In deze tijd van oecumene is dat volstrekt niet aan de orde. Gelukkig hebben ook protestantse kerken bij de processie hun medewerking toegezegd.

Maria staat voor veel katholieke voor de warme, moederlijke dimensie van de Kerk. Maria weet van vreugde maar ook van intens verdriet. Uiteindelijk wijst Maria altijd door naar Christus.  Haar woorden op de bruiloft van Kana ” Doe maar wat Hij u zeggen zal” mogen wij ook zondag indachtig zijn.

+ Gerard de Korte
Bisschop van Groningen-Leeuwarden

Nominatie ” Theoloog des Vaderlands”

Je kunt het vaderland niet even verlaten of er is van alles gebeurd. Terug van een ziekenbedevaart van de Orde van Malta naar Lourdes, lees ik over mijn nominatie voor de titel “Theoloog des Vaderlands“.

Eerlijk gezegd ben ik door de nominatie wat verrast. Ik ken genoeg vaktheologen aan de verschillende universiteiten die eerder voor een nominatie in aanmerking komen. Ik heb echter begrepen dat er drie theologen zijn genomineerd die regelmatig in de media actief zijn.

Tegen die achtergrond zie ik mijn nominatie als een erkenning van mijn columns, lezingen en boeken van de afgelopen jaren. Met name op het terrein van Kerk en samenleving en de oecumene wil ik een bijdrage leveren aan het publieke debat. En nu maar rustig afwachten wie van de drie genomineerden uiteindelijk de titel zal mogen gaan voeren.

+ Gerard de Korte
Bisschop van Groningen Leeuwarden

Nieuwe bisdomwebsite

Goede communicatie is in onze tijd uitermate belangrijk. Mensen verwachten niet alleen van de overheid of het bedrijfsleven maar ook van een bisdom een transparant beleid. Ik ben daarom ontzettend blij met onze vernieuwde website. Via onze nieuwe site kunnen wij onze gelovigen en andere belangstellenden informeren over ontwikkelingen in ons bisdom. Zaken van belang in onze geloofsgemeenschappen kunnen worden gesignaleerd. Lees verder