Standaard- of formuliergebeden, column juni 2020

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed steeds vrij werd geformuleerd, hetzij door de dominee in de zondagsdienst, hetzij door gelovigen zelf bij andere bijeenkomsten. Lees verder

Rozenkrans, column mei

Op 25 april schreef paus Franciscus een boodschap waarin hij pleit voor het Rozenkransgebed, juist in deze tijd van de Coronacrisis. Het is een gebed dat bij uitstek thuis beoefend kan worden, en het is in de katholieke kerk een van de meest bekende en vertrouwde manieren om te bidden. Het herhalen van formuliergebeden aan de hand van een kralensnoer is overigens niet typisch katholiek. We treffen het ook aan in onder meer de islam. De moslim noemt bij het gebruik van de kralensnoer de 99 namen van Allah. Gebeden herhalen brengt je in een sfeer van meditatie. Lees verder

Verbonden op afstand, column april

Omdat het Coronavirus nog steeds rondwaart in ons land, houden we 1,5 m afstand van elkaar. We gaan niet onnodig bij elkaar op bezoek en we mogen het verpleegtehuis waar opa of oma verblijft niet binnen. We moeten verplicht afstand houden. Eigenlijk heel pijnlijk en vervelend. Ik hoorde van iemand die soms aan het huis van haar moeder voorbij wandelt: “Zal ik zwaaien naar haar?” We zoeken alternatieven om met elkaar verbonden te blijven. De sociale media, internet of gewoon de telefoon worden belangrijker. Ik merk zelf dat ik intussen al wat bijgeleerd heb, want ik loop in de ontwikkelingen op communicatiegebied niet voorop. De laatste bisdomstaf vond laatstelijk plaats via Skype.

Lees verder

De lezingen in de mis, column februari

Paus Franciscus heeft onlangs de 3e zondag van de tijd door het jaar uitgeroepen tot Zondag van Gods woord. Deze zondag is dit jaar inmiddels gepasseerd (26 januari). In een apostolische brief van 30 september 2019 heeft hij deze zondag aangekondigd. Deze brief heet in het Latijn Aperuit illis. Deze woorden verwijzen naar het verhaal van de Emmaüsgangers die met Jezus meelopen nadat Hij aan het kruis is gestorven. Zij luisteren naar zijn relaas en dan staat er: “Hij opende voor hen [aperuit illis] de geest om de Schriften te kunnen begrijpen.” Jezus opent onze geest, zodat wij de teksten van de Bijbel gaan begrijpen. Jezus vertelt dat de hele Bijbel over Hem gaat, ook het Oude Testament dat al vóór Hem tot stand gekomen was. Jezus is de sleutel om de soms moeilijke teksten te kunnen begrijpen. Dat is steeds weer zoeken en herlezen. Lees verder

Misdienaars, column januari

Het is tegenwoordig een hele klus om misdienaars gemotiveerd bij de vieringen te houden, en om de misdienaars te behouden als ze de basisschool verlaten. Dat was vroeger trouwens niet anders. Als nieuwe misdienaars kregen ik en een aantal andere jongens van de pastoor een korte instructie over wat we moesten doen. De voorbereiding was niet erg inhoudelijk. Lees verder

Gedragen worden door parochianen, column december

Op het hoogfeest van de heilige Willibrordus hoorden we de woorden uit de Hebreeënbrief: “Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof.” Mag ik hier een ervaring tegenover stellen? Lees verder

Leven vanuit een roeping, column november

Er gebeurt iets in je leven waardoor je niet meer op dezelfde manier naar de wereld kunt kijken. Je komt iemand tegen die je uit je evenwicht brengt en waardoor je anders naar iemand van het andere geslacht gaat kijken. Je ontdekt een stil verlangen dat een nieuwe richting geeft aan je leven. Je wordt geconfronteerd met een getuigenis waarin je kennis maakt met ervaringen die je zelf niet hebt en die authentiek overkomen. Met deze omschrijvingen probeer ik aan te geven wat roeping is. Lees verder

Groningens ontzet, column september

De augustusmaand is een echte feestmaand geweest voor de stad Groningen: de Keiweek voor de eerstejaars studenten, Noorderzon als theaterfestival, de kermis en  tenslotte Bommen Berend oftewel Groningens Ontzet op 28 augustus. Als u zich afvraagt of ik het wel goed geschreven heb: ja, toch wel. Het is niet Gronings of Groninger Ontzet, maar Groningens Ontzet. Het schijnt zo te horen. Lees verder

De lector, column augustus 2019

In de eucharistieviering vervult de lector (m/v) een belangrijke functie. De lector hoort bij de woorddienst van de eucharistie. Een goed en helder voorgedragen lezing zet de gelovigen tot luisteren aan, en verlokt hem en haar minder in het boekje te kijken, maar werkelijk te luisteren.

Als we het over de zondagsviering hebben: de lector verzorgt de eerste lezing, de psalm, de tweede lezing en het Alleluia. De psalm en het Alleluia worden vaak gezongen. Ook als er meerdere geestelijken bij de viering zijn, komen deze lezingen tóch aan de lector toe. Het is zijn of haar eigen taak in de woorddienst. Lees verder

Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof. God present blijven stellen (2), column juli 2019

God present stellen betekent als Kerk en gelovige van binnen naar buiten werken. Er zijn voor de ander gaat niet zonder innerlijke bewogenheid. De wereld verbeteren begint bij jezelf, kan je ook zeggen. Vorige keer schreef ik over het eerste deel van het motto voor beleid dat we als staf van het bisdom gaan uitstippelen in samenspraak met diverse diocesane adviesorganen. De nieuwe Diocesane Pastorale Raad is een van deze geledingen. Hierin hebben naast leken-gelovigen uit de parochies en uit het middenveld (de onderwijswereld bijvoorbeeld) ook de leden en auditores van de priesterraad zitting. Verder zijn de religieuzen vertegenwoordigd en geestelijk verzorgers van zorginstellingen en penitentiaire inrichtingen. Lees verder