Pinksterwens 2015

Optimisme of hoop?

In januari schreef ik een brief over de toekomst van ons bisdom. Een aantal seinen staan op onveilig: onze geloofsgemeenschappen hebben een ongezonde leeftijdsopbouw en in veel parochies dreigt er geldgebrek. Toch, zo schreef ik, moeten wij ons door onze zorgen niet laten gijzelen. Ik zie deze jaren als de “jaren van de waarheid”. Juist nu moeten katholieken hun doopsel serieus nemen en hun verantwoordelijkheid zien. Maar wat kan ons motiveren om moed te houden?

Lees verder

Diocesane Bedevaart Lourdes 2016 officieel aangekondigd

Aan het slot van de Maria van Sevenwoudenprocessie in Bolsward op 17 mei j.l. heeft vicaris-generaal Peter Wellen officieel de diocesane Lourdesbedevaart 2016 aangekondigd. Samen met bisschop Gerard de Korte onthulde hij aan het eind van de processie het bedevaartlogo. Er zullen drie reisopties worden aangeboden: Lees verder

Drukbezochte Maria van Sevenwoudenprocessie Bolsward

Op zondagmiddag 17 mei waren duizenden mensen getuige van een indrukwekkende processie met het genadebeeld van Maria van Sevenwouden door de binnenstad van Bolsward. Tijdens de processie zei mgr. De Korte dat Maria nu de inwoners van de stad verbindt in plaats van scheidt. Ook de protestantse kerken lieten tijdens de processie van zich horen door middel van zang en muziek. Lees verder

Maria in Bolsward

Zondag 17 mei ben ik de gehele dag in Bolsward voor de viering van Maria van Sevenwouden. Wij vieren dan een feestelijke Eucharistie in de parochiekerk  en houden in de middag een processie door de stad.

Het feest van zondag is geen uiting van katholiek triomfalisme. In deze tijd van oecumene is dat volstrekt niet aan de orde. Gelukkig hebben ook protestantse kerken bij de processie hun medewerking toegezegd.

Maria staat voor veel katholieke voor de warme, moederlijke dimensie van de Kerk. Maria weet van vreugde maar ook van intens verdriet. Uiteindelijk wijst Maria altijd door naar Christus.  Haar woorden op de bruiloft van Kana ” Doe maar wat Hij u zeggen zal” mogen wij ook zondag indachtig zijn.

+ Gerard de Korte
Bisschop van Groningen-Leeuwarden

Hulp aan Nepal via Vastenaktie

Om de slachtoffers in Nepal te kunnen steunen hebben de bisschoppen via de Bisschoppelijke Vastenaktie een eigen nummer geopend om geld in te zamelen voor directe hulp via de katholieke Kerk in Nepal. De lokale kerk in Nepal werkt dag en nacht om de overlevenden van de aardbeving te ondersteunen door middel van het distribueren van voedsel, water en onderdak. Lees verder

Nieuwe pauselijk nuntius mgr. Aldo Cavalli aangetreden

Afgelopen week is de nieuwe pauselijk nuntius, aartsbisschop Mgr. Aldo Cavalli, in Nederland gearriveerd. Binnenkort maakt Mgr. Cavalli kennis met de complete Bisschoppenconferentie, als deze haar maandelijkse vergadering houdt in Utrecht. De nuntius zal dan officieel welkom worden geheten door de voorzitter van de conferentie kardinaal Eijk. Lees verder

Nominatie ” Theoloog des Vaderlands”

Je kunt het vaderland niet even verlaten of er is van alles gebeurd. Terug van een ziekenbedevaart van de Orde van Malta naar Lourdes, lees ik over mijn nominatie voor de titel “Theoloog des Vaderlands“.

Eerlijk gezegd ben ik door de nominatie wat verrast. Ik ken genoeg vaktheologen aan de verschillende universiteiten die eerder voor een nominatie in aanmerking komen. Ik heb echter begrepen dat er drie theologen zijn genomineerd die regelmatig in de media actief zijn.

Tegen die achtergrond zie ik mijn nominatie als een erkenning van mijn columns, lezingen en boeken van de afgelopen jaren. Met name op het terrein van Kerk en samenleving en de oecumene wil ik een bijdrage leveren aan het publieke debat. En nu maar rustig afwachten wie van de drie genomineerden uiteindelijk de titel zal mogen gaan voeren.

+ Gerard de Korte
Bisschop van Groningen Leeuwarden

Nieuwe bisdomwebsite

Goede communicatie is in onze tijd uitermate belangrijk. Mensen verwachten niet alleen van de overheid of het bedrijfsleven maar ook van een bisdom een transparant beleid. Ik ben daarom ontzettend blij met onze vernieuwde website. Via onze nieuwe site kunnen wij onze gelovigen en andere belangstellenden informeren over ontwikkelingen in ons bisdom. Zaken van belang in onze geloofsgemeenschappen kunnen worden gesignaleerd. Lees verder

Bisschoppen roepen op tot gebed voor slachtoffers Nepal

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft met ontsteltenis kennis genomen van de aardbeving die Nepal getroffen heeft en leeft mee met de Nepalese bevolking.

‘We roepen op tot gebed om Gods ontferming over allen die in Nepal slachtoffer zijn als gevolg van deze aardbeving en voor degenen, onder wie ook Nederlanders, die nog in onzekerheid verkeren over hun dierbaren.’ Lees verder

Pastorale brief aan bewoners aardbevingsgebied Groningen

‘De materiële voordelen van de gaswinning voor het land zullen eerlijk moeten worden afgewogen tegen het welzijn van de bewoners in de regio en de waarde van leven en samenleven in je eigen gebied. Teveel is de weegschaal eenzijdig doorgeslagen, waarbij de mensen in uw regio letterlijk en figuurlijk de rekening betalen.’ Dat schrijven bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden en PKN-scriba Arjan Plaisier in een Pastorale brief aan de bewoners van het aarbevingsgebied in Groningen. Lees verder