Chrismamis Bisschop Van den Hout: paasvideo en live-stream viering

Vanaf Palmzondag komt in de Goede Week een serie van 8 videofilmpjes uit waarin de  Nederlandse bisschoppen vertellen over thema’s  van de Paastijd.
Bisschop Van den Hout vertelt over de betekenis van de Chrismamis: de jaarlijkse zegening door de bisschop van heilige oliën voor kerkelijke sacramenten in alle parochies.  De video van de bisschop is vanaf woensdag 31 maart a.s. te bekijken op de website  www.vierpasen.nl. Daar verschijnen in de Goede Week ook de andere Paasvideo’s. Op Witte Donderdag 10.30 is mgr. Van den Hout via de live-stream van de St. Vitusparochie in Leeuwarden te volgen bij de Chrismamis in de Dominicuskerk.

De bisschop gaat donderdagmorgen 1 april  voor bij de Chrismamis in de Dominicuskerk in aanwezigheid van de priesters van het bisdom en leden van de Diocesane Pastorale Raad. De viering is via de live-stream van de Leeuwarder St. Vitusparochie te volgen. Zie:  www.sintvitusparochie.nl/aanmelden-voor-vieringen-goede-week/
De bisschoppelijke Paasvideo’s op internet voor breed publiek maken deel uit van de RK mediacampagne Vierpasen.nl. Zie info RK kerk:  https://www.rkkerk.nl/op-palmpasen-eerste-van-acht-filmpjes-online-met-de-bisschoppen-die-vertellen-over-pasen/