Communicatielijnen binnen de nieuwe parochie

Het goed laten samenwerken van vele mensen en groepen in de nieuwe parochie vereist afstemming. Om dit goed te laten verlopen is het van belang formele communicatiemomenten vast te stellen.

Naast deze formele communicatie zal er veelvuldig sprake zijn van informele afstemming. Ook dit is van wezenlijk belang. De informele communicatie vormt, samen met de informele organisatie, de ‘smeerolie’ binnen de nieuwe parochie.

In deze notitie worden de formele communicatiemomenten benoemd:

Communicatielijnen binnen de nieuwe parochie