Corona en Assisi bedevaart

Maatregelen van de overheid tegen het corona-virus worden door het bisdom en reisorganisatie VNB op de voet gevolgd. Een nieuw besluit over afgelasting c.q. doorgang van de Assisi bedevaart van het bisdom is niet genomen en is waarschijnlijk voor 3 april a.s. niet te verwachten.

Ingeschrevenen voor de reis met andere vragen kunnen terecht bij de regio coördinatoren van reisorganisatie VNB.

Valt een nieuw besluit over de Assisi bedevaart (25 april – 3 mei a.s.) dan melden we dat per direct op deze website. Ingeschreven pelgrims worden op de hoogte gehouden door de VNB regio coördinatoren.

Contact: Lammert de Hoop, Pers & Communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden. M 06 – 109 14 645.