Corona maatregelen RK Kerk onverminderd van kracht -Raad van Kerken start Woorden van Hoop en Troost

De extra maatregelen van de overheid om het coronavirus tegen te gaan geven geen aanleiding tot wijzigingen van het protocol voor de RK Kerk. De bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht, dus niet meer dan 30 gelovigen bij een viering. De Raad van Kerken start bij monde van bisschop Van den Hende vanaf 4 november elke week op woensdagavond om 19.00 uur korte filmpjes met Woorden van Hoop en Troost:  uitgesproken door vertegenwoordigers van de kerken.

Onverminderd handhaving van het corona protocol betekent nog steeds niet meer dan 30 gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, geen samenzang en verder alle andere maatregelen zoals afgekondigd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter.’ Via de live-stream deelnemen aan vieringen blijft van belang nu ook bij bijzondere vieringen, zoals huwelijk en uitvaart, slechts 30 mensen een plaats kunnen krijgen. Voor uitvaarten geldt dit vanaf  9 november.

De bisschoppen hebben de hoop dat cijfers over de pandemie reden zijn om de maatregelen ten goede bij te stellen. Mogelijk voor Kerstmis. De cijfers zijn tot nu toe echter reden tot grote zorg voor de volksgezondheid. De bisschoppen delen deze zorg met de overheid en nemen hun verantwoordelijkheid. De RK kerk is tot dusver geen bron van besmetting en mag dat ook niet worden. De bisschoppen vragen alle gelovigen en bedienaren om zich aan het protocol te houden om vanuit saamhorigheid de zorg voor de naaste serieus te nemen.

Raad van Kerken
De Nederlandse Raad van Kerken zendt vanaf 4 november elke week op woensdagavond om 19.00 uur ‘Woorden van Hoop en Troost’ uit. Korte filmpjes van enkele minuten die te vinden zijn op de website www.raadvankerken.nl. Woensdagavond 4 november spreekt mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam. Hij refereert aan de brief van Paulus aan de Romeinen. Mgr. Van den Hende is ook referent voor de Oecumene namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie en vertegenwoordigt de RK Kerk in de plenaire raad.

Blijf verbonden!
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis met eigen parochie verbonden te blijven en waar mogelijk via een live stream mee te vieren. Elke zondagochtend is op televisie (NPO 2) uitzending van de Eucharistieviering.  De bisschoppen vragen verder iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. Zie hiervoor ook het gebed van de bisschoppen, vermeld op de website van de RK kerk: www.rkkerk.nl