Dag van het Jodendom 2020

Kerk en Synagoge over Bevrijding & Vrijheid

Op 19 januari a.s. is in Groningen de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de Synagoge van de Folkingestraat. Thema van de studiemiddag is ‘Bevrijding & Vrijheid’ bezien vanuit de Joodse traditie en de kerk.  Gastsprekers zijn prof. dr. Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oosten Studies aan de RU Groningen, en dr. Joke Brinkhof, exegeet en namens de R.K. kerk lid van het overlegorgaan Joden en Christenen. Prof.  Van Bekkum gaat in op ‘’Vrijheid in verbondenheid: Joodse traditie en de omgang met vrijheid’’. Dr. Brinkhof spreekt over ‘’Leven naar vrijheid toe: Beelden in Schriftverhalen.’’ Het programma is van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

Volgend jaar viert Nederland 75 jaar bevrijding van onderdrukking en racisme door de nazi’s. Maar heeft ‘de Bevrijding’ ook werkelijk vrijheid opgeleverd? In een samenleving waar individualisering en secularisatie overheersen, en waar recreatieve activiteiten voorrang krijgen boven kerk of synagogebezoek. Waar digitale media en 24-uurs economie vrijheid onder druk lijken te zetten. Meer keuzestress en burnouts onder de mensen zijn ongezonde symptomen.

De Dag van het Jodendom verdiept zich in de vraag wat vrijheid heden ten dage betekent vanuit de Joodse traditie en de kerk. Hoe interpreteren Kerk en Synagoge het begrip vrijheid en wat kunnen ze bijdragen aan actualisering van het begrip vrijheid?

De Dag van het Jodendom is vrij toegankelijk.

Aanmelding vooraf bij het bisdom Groningen-Leeuwarden,
mw. Lisette Winter, tel. 050-4065888 of E-mail: l.winter@bisdomgl.nl

Klik hier voor de uitnodigingsfolder