De lector, column augustus 2019

In de eucharistieviering vervult de lector (m/v) een belangrijke functie. De lector hoort bij de woorddienst van de eucharistie. Een goed en helder voorgedragen lezing zet de gelovigen tot luisteren aan, en verlokt hem en haar minder in het boekje te kijken, maar werkelijk te luisteren.

Als we het over de zondagsviering hebben: de lector verzorgt de eerste lezing, de psalm, de tweede lezing en het Alleluia. De psalm en het Alleluia worden vaak gezongen. Ook als er meerdere geestelijken bij de viering zijn, komen deze lezingen tóch aan de lector toe. Het is zijn of haar eigen taak in de woorddienst.

De functie van lector is een lekenfunctie.  Een taak voor iemand uit het volk Gods, die goed kan voorlezen want we maken natuurlijk graag gebruik van de kwaliteiten van gelovigen! Het is daarom het meest gepast dat hij of zij vanuit de kerk naar de lezenaar (ambo) gaat. Internationaal gezien is het niet erg gebruikelijk dat de lector op het priesterkoor in burgerkleding plaats neemt. Het is ook niet erg liturgisch.

Ook de intenties van de voorbede worden meestal door de lector voorgedragen, maar officieel komt deze taak aan de diaken toe (als die er is). Ook de voorbede geschiedt vanaf de ambo.

Verder verdient het sterke aanbeveling dat de lector gebruik maakt van het lezingenboek, het lectionarium, dat in elke kerk aanwezig is. Vaak wordt er van losse blaadjes gelezen. In het lezingenboek staat de tekst groot afgedrukt en zijn de zinnen goed afgebroken, en dat helpt de lector bij het voorlezen.

Een lector die goed voorleest – dat wil zeggen: niet te snel, goed gearticuleerd en met de juiste leespauzes – is een grote hulp voor het begrijpen van de tekst. Vaak is de inhoud is niet gemakkelijk, maar daar komen we pas aan toe als we begrijpen wat er eigenlijk staat. Het uitleggen en interpreteren volgt daarna.

Een lector is goed voorbereid, heeft de tekst vooraf gelezen en heeft zich erin verdiept. In sommige parochies houdt het pastoraal team avonden waarin de lezingen van de komende zondag(en) worden voorbereid. Een goede zaak.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden