Bisdomblad SPREEK!

SPREEK! is de titel van het tijdschrift van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Vijfmaal per jaar brengt SPREEK! het katholieke geloof ter sprake met inspirerende portretten en gesprekken, reportages, opinies en verdiepende artikelen, telkens rondom een specifiek thema.

Met dit tijdschrift gaat het bisdom in gesprek met mensen binnen en buiten de Kerk.

U kunt SPREEK! hier ook lezen:

SPREEK! April 2015: Een gastvrije kerk
SPREEK! Juni 2015: Zomertijd
SPREEK! September 2015: Grenzenloos geloven

HOOR! Speciale editie van SPREEK! over roepingen december 2015
SPREEK! Mei 2016: Vaarwel bisschop Gerard de Korte
SPREEK! Juli 2016: SPREEK! over diocesane Lourdesbedevaart
SPREEK! Oktober 2016: Zestig jaar bisdom Groningen-Leeuwarden
SPREEK! December 2016: Kerstmis – Een nieuw begin

SPREEK! Maart 2017: Opgewekt leven
SPREEK! JUNI 2017: Thuiskomen
SPREEK! JULI 2017: Welkom bisschop Ron van den Hout
SPREEK! AUGUSTUS 2017: Beproefd vertrouwen
SPREEK! DECEMBER 2017: Veilig
SPREEK! MAART 2018: Ontmoeting
SPREEK! MEI 2018: Werken vanuit geloof
Spreek! JULI 2018: Omgaan met kwaad
SPREEK!OKTOBER2018:Compassie in deze tijd
SPREEK! DECEMBER2018:Hoopgevend

 

 

 

 

 

Spreek! AUG 2017 - LowRes

 

SPREEK! over geloof, kerk en samenleving

Verschijnt vijf maal per jaar
Jaarabonnement €15,-
Proefabonnement voor één jaar € 10,-

Redactieadres en abonnementen:
Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
redactie@bisdomgl.nl

 

 

Spreek!-redactie. Agda Wachter, Piet van der Schoof, Ilona Lesscher, Marlies Bosch en Lammert de Hoop (eind-redacteur )


 

Voor de redacties van de parochiewebsites en de parochiebladen zijn de BisdomBerichten bestemd die naar de redacties en websitebeheerders worden verzonden. Opgave en informatie: redactie@bisdomgl.nl