Bisdomblad SPREEK!

SPREEK! is de titel van het tijdschrift van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Vier keer per jaar brengt het blad het katholieke geloof ter sprake met inspirerende gesprekken, opinies, verdiepende artikelen, een column van de bisschop en berichten uit het bisdom.  Elk nummer kent een thema op het grensvlak van geloof, kerk en samenleving.

Tot nu toe verschenen nummers van SPREEK! kunt hier digitaal inzien (PDF-uitgave):

Spreek! juli 2022. Vijf jaar bisschop Van den Hout
Spreek! April 2022. Geroepen

Spreek! December 2021. Opnieuw beginnen
Spreek! Oktober 2021. De onopvallende heilige
Spreek! Juli 2021. Zomerpelgrimage
Spreek! April 2021. Gezin en geloofsopvoeding

Spreek! December 2020. Perspectief in donkere dagen
Spreek! Oktober 2020. Sacramenten
Spreek! Juli 2020. Riten in het leven
Spreek! Maart 2020.Vrijheid = Leven met vrijheid

Spreek! December 2019. Franciscus van Assisi
Spreek! Oktober 2019: Missie in deze tijd
Spreek! Mei 2019: Titus Brandsma Special
Spreek! Maart2019:Roeping

SPREEK! DECEMBER2018:Hoopgevend
SPREEK!OKTOBER2018:Compassie in deze tijd
Spreek! JULI 2018: Omgaan met kwaad
SPREEK! MEI 2018: Werken vanuit geloof
SPREEK! MAART 2018: Ontmoeting

SPREEK! DECEMBER 2017: Veilig
SPREEK! AUGUSTUS 2017: Beproefd vertrouwen
SPREEK! JULI 2017: Welkom bisschop Ron van den Hout
SPREEK! JUNI 2017: Thuiskomen
SPREEK! Maart 2017: Opgewekt leven

SPREEK! December 2016: Kerstmis – Een nieuw begin
SPREEK! Oktober 2016: Zestig jaar bisdom Groningen-Leeuwarden
SPREEK! Juli 2016: SPREEK! over diocesane Lourdesbedevaart
SPREEK! Mei 2016: Vaarwel bisschop Gerard de Korte

HOOR! Speciale editie van SPREEK! over roepingen december 2015
SPREEK! September 2015: Grenzenloos geloven
SPREEK! Juni 2015: Zomertijd
SPREEK! April 2015: Een gastvrije kerk

 

SPREEK! over geloof, kerk en samenleving

Verschijnt vier keer per jaar
Jaarabonnement  € 15,-
Proefabonnement voor één jaar € 10,-

Redactie en abonnementen:
Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
redactie@bisdomgl.nl

 

Spreek!-redactie. Agda Wachter, Piet van der Schoof, Ilona Lesscher, Marlies Bosch en Lammert de Hoop (eind-redacteur )


 

Voor de redacties van de parochiewebsites en de parochiebladen zijn de BisdomBerichten bestemd die naar de redacties en websitebeheerders worden verzonden. Opgave en informatie: redactie@bisdomgl.nl