Diaconale Leerroute start bij Bonifatius Academie

zaterdag 28 september 2019

Diaconaal werk is dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie. ‘Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken’’, zegt Paus Franciscus. ‘’Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten.’’ Daden van barmhartigheid, trouw en solidariteit met de noden van anderen maken deze liefde concreet. De nieuwe Diaconale Leerroute voor vrijwilligers en PCI-bestuurders helpt mee dit werk in eigen omgeving op te bouwen. De Diaconale Leerroute wordt aangeboden door de Bonifatius Academie van het bisdom en loopt van september 2019 tot mei 2021.

Het eerste semester Diaconale Leerroute begint op 28 september a.s. in Groningen en omvat 5 cursusbijeenkomsten tot eind november.

Cursusopzet  Bonifatius Academie
Het 1e semester van de Diaconale Leerroute gaat over het belang van diaconie voor de kerk en welke methoden voor diaconaal werk te onderscheiden zijn. U leert zorgvuldig kijken naar wat behoeftes van mensen kunnen zijn, rekening houdend met grenzen van de ander en van uzelf. Praktijkuitvoering staat centraal in het 2e en 3e semester. U krijgt hulp bij het stap voor stap opzetten van een diaconaal project vanuit de parochie. In de cursusgroep bespreekt men elkaars projecten. Op thematische bijeenkomsten met gastdocenten vindt verdieping plaats. Het 4e semester kijkt naar resultaten en impact op betrokkenen. De vijf cursusdata van het eerste semester Diaconale Leerroute  zijn 28 september (zaterdag), 17 oktober (donderdag), 4 november (maandag), 13 november (woensdag) en 23 november (zaterdag).

Verdieping door kennis en gesprek, afwisseling studie en praktijk, ontmoeting met geestverwanten kenmerken de Bonifatius Academie. Alle belangstellenden zijn welkom. Het cursusaanbod voor het najaar 2019 gaat over: Jacob en Jozef/ aartsvaders van het Oude Testament (door bisschop Ron van den Hout); Jezus Christus;  Eucharistie, venster op liturgie; Bestuurscursus voor Parochie en PCI.  In het voorjaar van 2020 aangevuld met: Kerk, Brieven van Paulus/het Nieuwe Testament, Parochiebestuur en Parochiecommunicatie.

Aanmelding voor de Diaconale Leerroute kan tot 21 september a.s. bij het bisdom, mw. Lisette Winter.  Contact: l.winter@bisdomgl.nl of 050-4065888.  Informatie over de leerroute: cursusleider Agaath Erich. Contact: a.erich@bisdomgl.nl of 050-4065869 (donderdags). Meer info Bonifatius Academie, zie: Studiegids Bonifatius Academie 2019-2020 op www.bonifatiusacademie.nl