Diaconale Werkavond

maandag 28 oktober 2019

Diaconale Werkavond: Samen voor de aarde en medemens
Maandag 28 oktober organiseert de Commissie Diaconie Zuidwest van het Vicariaat Friesland-Noordoostpolder in Sint-Nicolaasga de 26e Diaconale Werkavond. Tijdens de vorige Diaconale Werkavond borrelden aan de hand van de encycliek ‘Laudato Si’ veel ideeën op over duurzaamheid en rechtvaardigheid. Ook riep de bijeenkomst een gevoel van urgentie op om nu stappen te zetten voor de aarde en de medemens. Deze werkavond zet in op praktische ideeën en actie om dicht bij huis, in de parochie en (dorps)gemeenschap in actie te komen.

Marjolein Tiemans (Groen Geloven) maakt met behulp van een pubquiz duidelijk hoe onze ecologische voetafdruk eruit ziet en reikt ideeën aan om deze te verkleinen. Ook de parochie kan stappen zetten, bijvoorbeeld door een Groene Kerk te worden. Uw eigen mondiale voetafdruk kunt u thuis meten op http://www.duurzaamheidinactie.nl en de resultaten kunt u meenemen naar de bijeenkomst.

Lucie Gelderblom (Netwerk Duurzame Dorpen) laat zien dat er in de regio al diverse initiatieven zijn op het gebied van onder andere energie, voedsel en afval waarbij aangesloten kan worden.

De bedoeling is dat u naar huis gaat met concrete suggesties om samen met anderen duurzame stappen te zetten. Want een ding staat vast: het is urgent..!  Van harte welkom op deze Diaconale Werkavond!

Aanvangstijd: 19.30 uur (zaal open v.a. 19.00 uur).  Locatie: Zalencentrum St. Nyk, Van Hardenbroekstraat 3, Sint Nicolaasga.
(Verplichte) aanmelding voor 23 oktober bij Cor Romkes, T. 0513-432213. E c.romkes@kpnplanet.nl.