Diakenbenoeming Remco Hoogma

Op 22 september a.s. wordt Remco Hoogma door Mgr. Ron van den Hout tot diaken gewijd in de St. Bonifatiuskerk te Leeuwarden.  Hij wordt per 1 oktober a.s. benoemd als diaken in de Heilige Christoffelparochie in zuid Friesland, waar hij gaat samenwerken met het pastoresteam: pastoor H. Nota, parochievicaris drs. P.H.W. Huiting en pastoraal werkster mw. A. Schothorst-Vos.  Remco Hoogma neemt zijn intrek in de pastorie van St. Nicolaasga.