Diakenwijding Sander Hof door bisschop Ron van den Hout  

Zaterdag 5 september a.s. wordt Sander Hof (38) door bisschop Ron van den Hout gewijd tot permanent diaken van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Een heugelijk feit dat plaatsvindt tijdens de eucharistieviering vanaf 11.00 uur in de Sint Jozefkathedraal te Groningen. Sander Hof wordt per september als diaken aangesteld in de Heilig Kruis parochie in de Groningse kanaalstreek bij pastoor Jos Deuling. Samen met zijn echtgenote woont hij in de pastorie van Stadskanaal.

Sander Hof volgde zijn opleiding tot het diaconaat aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in het Brabantse Hoeven. In de laatste twee jaar van zijn studie liep hij stage in de Hildegard van Bingen parochie in Groningen, Haren en Zuidhorn bij pastoor Arjen Jellema. Sander Hof is afkomstig uit de Gereformeerde Kerk en behaalde een bachelor Theologie in Kampen. Met zijn vrouw is hij overgestapt naar de katholieke kerk. In deze periode was hij actief in de parochie te Coevorden bij pastoor Tjitze Tjepkema en diaken Frans Wielens.

De diakenfunctie ziet Sander Hof als een scharnierfunctie op drie terreinen: ‘’Allereerst in dienst van de liturgie. Bij de eucharistieviering is de diaken de verbindingsman tussen wat er op het priesterkoor gebeurt en de mensen in de kerk. Ten tweede komt het naar voren in de dienst van het Woord. Met het Woord van God mag ik bij mensen komen en samen met hen onderweg gaan naar het doel dat God met ieder van ons heeft. Ik mag troostend, bemoedigend en lerend nabij zijn. Ik ben vaak verwonderd dat ik zo dicht bij mensen mag zijn. Ten derde komt de scharnierfunctie tot uiting in de dienst van de Caritas. Ik mag Christus’ dienstbaarheid handen en voeten geven aan zij die het op wat voor manier ook moeilijk hebben. Armen, eenzamen, vluchtelingen, verslaafden, daklozen, enz.’’

Vanwege corona maatregelen is de wijdingsplechtigheid op 5 september a.s. alleen voor genodigden toegankelijk. Overige belangstellenden kunnen de dienst digitaal volgen via:   https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21989

——————————————————————————————————————

Contact voor redactie: Lammert de Hoop, Pers & Communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden, Tel. 06 – 109 14 645  of: l.dehoop@bisdomgl.nl