Informatie-bijeenkomsten Lourdesbedevaart 2016 regio Groningen-Drenthe

Parochie de Heer die wederkomt, locatie: in de Franciscuszaal bij de RK kerk aan de Quadoelenweg 3, Oosterwolde
6 januari 2016 om 19.30 uur

Parochie H. Nicolaas, locatie: in de parochiezaal, Irenelaan 4, Haren
20 januari 2016 om 14.30 uur

Parochie H. Nicolaas, locatie: in de parochiezaal, Irenelaan 4, Haren
21 januari 2016 om 19.30 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. M. Pater-Meems
tel. 0597-415368 of e-mail:margretpater@hotmail.com