Diocesane retraite met als thema ‘Amos’ te Thuine

Het bijbelboek Amos behoort bij de zogenaamde kleine profeten. Amos is een schapenfokker en vijgenkweker uit Tekoa, in het zuiden, die weggeroepen wordt uit zijn boerenbestaan om te profeteren in het Noordrijk. Hij klaagt de sociale wantoestanden aan en neemt het op voor de armen die uitgebuit worden. Hij hekelt de schijnvroomheid en laat zien dat God zich in de geschiedenis heeft laten kennen als een God die het opneemt voor de zwakken. In de veertigdagentijd houdt Amos ons een spiegel voor waar wij staan in ons leven.

Begeleiding: Peter Vermaat
Datum: vrijdag 15 maart – zondag 17 maart 2019
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland
Tijd: Aankomst: 20.00 uur – vertrek: 16.00 uur
Opgave vóór 1 maart 2019 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl of tel. 050 – 4065888.
Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.