DPR adviseert bisdom: Verbindt locaties en wees zichtbaar

Advies Diocesane Pastorale Raad (DPR)  over parochiezijn in missionaire tijd

 

Wat zijn verbeterpunten na de parochiefusies  van drie jaar geleden?  Hoe is de  katholieke geloofsgemeenschap zichtbaar in de wereld van vandaag? Zaterdag 20 maart jl. ontmoetten 28 pastores en lekenvertegenwoordigers elkaar in een online DPR-bijeenkomst  voor brainstorm en advies aan de bisschop en bisdomstaf.  De afwisselende bijeenkomst met creatieve werkvormen werd geleid door Dominicus Kamsma met medewerking van Mirjam Spruyt van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit. Het slotadvies keek vooruit naar een meer zichtbare kerk in 2030.

‘’God present blijven stellen in de wereld is het motto van ons bisdombeleid’’,  stelde bisschop Ron van den Hout in zijn inleiding. ‘’Vieren, leren en ontmoeten op zondag zie ik als het centrum van christelijk leven met uitstraling naar de rest van de week. De kerk moet zich daarnaast  uitspreken over actuele vragen, zoals een soberder leefstijl om klimaatverandering te voorkomen, opkomen voor beschermwaardigheid van het leven en  wijzen op ´de eeuwige bestemming´ van de mens. ‘’ Vicaris Arjen Bultsma lichtte vooraf toe hoe sinds Vaticanum II de katholieke kerkorde  meer aandacht heeft voor lekenparticipatie met de erkenning van het ‘algemeen priesterschap’ van gedoopte en gevormde katholieken.

Communicatie locatieraden

Terugkijkend op de parochiefusies wees de DPR, naast goede ervaringen, ook op knelpunten. Vrijwilligersinzet is onmisbaar maar tekorten dreigen. Het toenemend priestertekort, en de ruimte geboden door Vaticanum II,  vraagt nieuwe participatie om de kerk draaiende te houden. Communicatie tussen locatieraden en het centrale parochiebestuur vraagt aandacht, vooral als kwesties de lokale geloofsbeleving raken.  Een stuurgroep corona over verloop van de vieringen bijvoorbeeld,  waarin locaties en parochiebestuur in overleg keuzes maken, werkt goed.

Spiritueel publiek

De brainstorm ging over zichtbaarheid en impact van de kerk als missionaire geloofsgemeenschap. Door livestreaming op internet en openstelling van kerken in coronatijd is een groter ‘spiritueel’ publiek ontdekt dan de bekende kerkganger.  Brede pastorale zorg valt op in een tijd van eenzaamheid en isolement. Aandacht en een luisterend oor worden hooggewaardeerd merken bezoekersgroepen en pastorale teams. Openstelling van locale kerken door vrijwilligers  trekt vrije inloop van bezoekers uit alle gezindten, gelovig en niet gelovig. Er leeft behoefte aan een rustpunt, een kaars aansteken, een gesprek, een intentie uitspreken. Open gebedsvieringen kunnen daar bij aansluiten.

Eigentijdse vragen

De RK kerk en bisschoppen mogen zich, in de geest van Paus Franciscus, nadrukkelijker laten horen over actuele vraagstukken van kerk en samenleving is een andere suggestie.  Voor jongere generaties is belangrijk dat eigentijdse vragen centraal worden gesteld:  Wat betekent geloof persoonlijk in je dagelijks leven? Hoe ga je om als christen met zaken als geweld, pestgedrag en seksualiteit bij leeftijdsgenoten en in social media?  Wat doen we voor behoud van de schepping, het veilig stellen van een duurzame toekomst?  De ideeën kwamen terug  in een afsluitende meningspeiling onder de DPR-leden over impactrijk beleid om God present te stellen en hun wens voor een zichtbare kerk in 2030: (1)Met sociaal-diaconale activiteiten maakt de kerk zich praktisch zichtbaar. (2)De waarde van een biddende geloofsgemeenschap is zichtbaar met open kerken en  gebedsvieringen, de mis op zondag  en waardevolle pastorale zorg. (3)Gebruik maken van nieuwe communicatiemedia helpt voor meer maatschappelijke zichtbaarheid.

De DPR-leden ontvangen een uitgebreid verslag van de bijeenkomst.