Uitreiking eerste getuigschriften Bonifatius Academie

Zaterdag 6 april jl. ontvingen twintig cursisten in het bisdomhuis te Groningen hun getuigschrift na afronding van het eerste semester van de gloednieuwe Bonifatius Academie. Bisschop Ron van den Hout gaf een lezing over ‘Werken met een missie in de Kerk anno nu’. 

Hoe beleef je je geloof en hoe draag je het uit in het werk dat je doet?’ vroeg Mgr. Van den Hout zich af in zijn lezing:  ‘Je werk moet weliswaar getuigen van persoonlijke betrokkenheid, maar je staat er niet voor jezelf. Wij werken mee aan de missie van de Kerk, die een voortzetting is van de zending die Jezus van zijn Vader ontving.’

De cursisten gaven na de lezing een presentatie voor hun cursusgroepen van opgedane kennis en ervaring. De dag op het bisdomhuis werd feestelijk afgesloten met uitreiking van in totaal 28 getuigschriften voor modules over de Bijbel, Diaconie en Geloofsbelijdenis (enkele cursisten volgden meerdere modules). Evaluaties van deelnemers laten zien dat de Bonifatius Academie in een behoefte voorziet en dat het eerste semester positief is beoordeeld.