Parochie-vicaris Pascal Huiting gaat voor studie naar St. Petersburg

In zijn brief van 9 februari jl. verleent mgr. dr. C.F.M. van den Hout parochie-vicaris drs. P.H.W. Huiting per 1 maart a.s. eervol ontslag voor zijn werkzaamheden in de parochie heilige Christoffel.Sinds 1 november 2017 had hij reeds een halftijds studieopdracht aan de Tilburg School of Catholic Theology. Met ingang van 1 maart a.s. zal dit een voltijds opdracht worden voor 1 jaar. De komende tijd zal hij zich wijden aan het promotieonderzoek in Sint-Petersburg.

Pastor Huiting was 7 jaar werkzaam als parochie-vicaris in de heilige Christoffel.

De bisschop wenst pastor Huiting Gods zegen toe en veel succes en een goed verblijf in Sint-Petersburg!