Emeritus-pastoor Dominicus Ketelaar (81) overleden

Op donderdag 5 december overleed emeritus-pastoor Dominicus Evenardus Ketelaar in Emmeloord in de leeftijd van 81 jaar. Dominicus Ketelaar is geboren op 28 september 1938 te Sneek en groeide op in Nijhuizum. Na zijn studies aan het klein- en grootseminarie werd hij op 17 juli 1965 door mgr. P.A. Nierman, in de kerk van de H. Werenfridus te Workum, tot priester gewijd. Na zijn wijding werd hij benoemd tot kapelaan in de H. Mattheusparochie te Joure. Daarnaast zette hij zich in voor het jeugd- en jongerenpastoraat en het recreatiepastoraat. In 1970 werd pastor Ketelaar, naast pastor W. Wiggers, benoemd in de H. Michaëlparochie te Emmeloord.  Hij werd hier pastoor na het overlijden van pastor Wiggers in 1992. In het weekend van 2 en 3 juli 2005 vierde pastoor Ketelaar zijn 35-jarig jubileum als pastor van de parochie te Emmeloord. Dat moment markeerde ook het begin van zijn emeritaat. Tijdens zijn emeritaat werkte hij nog als priester-assistent in de parochies van zuidoost Groningen en zuidoost Drenthe.

Afscheid en uitvaart

Pastoor Ketelaar is opgebaard in de dagkapel van de H. Michaëlkerk te Emmeloord (adres: Pastoor Koopmansplein 1). Gelegenheid tot afscheid nemen en schriftelijke condoleance kan aansluitend op de volgende eucharistievieringen:

– zaterdag 7 december: aanvang  viering  19.00 uur

– zondag 8 december: aanvang viering 9.30 uur

– dinsdag 10 december: aanvang viering  19.00 uur

De uitvaartviering voor pastoor Ketelaar vindt plaats op woensdag 11 december in de H. Michaëlkerk te Emmeloord om 11.00 uur. Aansluitend wordt hij begraven op de R.K. begraafplaats aan de Espelerlaan 69, eveneens in Emmeloord.  Van 10.00 uur tot 10.50 uur, voorafgaand aan de uitvaartviering, is er gelegenheid om afscheid te nemen van pastoor Ketelaar.

Dat Dominicus Evenardus Ketelaar voortaan in Gods Licht geborgen mag zijn.