Skip to content

Aanbod Bonifatius Academie, module basiscursus ‘Jezus Christus’

Wij zijn blij u een nieuwe basiscursus ‘Jezus Christus’ aan te kunnen bieden.

Wie is Jezus Christus voor ons? Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst? In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen. We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft. Bij elke avond hoort een thuisopdracht.

Avond 1: maandag 18 september 2023
Ons eigen beeld van Jezus. Uit welke bronnen kunnen we putten?

Avond 2: maandag 2 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus in de H. Schrift: synoptici.

Avond 3: maandag 16 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus in de H. Schrift: Johannes-evangelie.

Avond 4: maandag 30 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus door de eeuwen heen.

Avond 5: maandag 13 november 2023
Eigen beelden van Jezus. Moderne beelden van Jezus Christus.

Cursusleider: pastoor B. van der Wal
De cursus wordt op maandagavond gegeven in het parochiehuis van de Dominicuskerk,
Harlingerstraat 26, Leeuwarden
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur
Kosten van de cursus € 20,00

Aanmelden: klik op bijgaande link aanmeldformulier. Het aanmeldformulier kunt u sturen naar:  
mw. Lisette Winter:
l.winter@bisdomgl.nl

Op onze website kunt u meer informatie vinden over de Bonifatius Academie. Zie bijgaande link. Bonifatius Academie

Aanvullende informatie

Datum

18/09/2023

Tijd

Locatie

Leeuwarden

Kosten

Lunch

Aanmelden