Skip to content

Laudato si’ week nog tot en met 28 mei en Seizoen van de Schepping van 1 tot en met 4 oktober

De week van zon­dag 21 tot en met zon­dag 28 mei is het Laudato si’ week met ac­ti­vi­teiten om de achtste ver­jaar­dag van de en­cy­cliek Laudato si’ te vieren. In het najaar, van 1 sep­tem­ber tot en met 4 ok­to­ber, feest­dag van Fran­cis­cus van Assisi, wordt bovendien het Seizoen van de Schep­ping gehou­den. Met een info­gra­phic vraagt de internationale Laudato si’ alliantie aan­dacht voor beide festivi­teiten.

Laudato si infographic 2023

De paus zette in 2015 met de encycliek Laudato si’ de zorg voor de schepping, als ons gemeenschappelijk huis, wereldwijd op de agenda. In de encycliek spoort paus Franciscus ‘iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ te zijn. De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden.

Organiseer een filmavond

Sinds 2015 wordt overal op de wereld aandacht besteed aan de encycliek Laudato si’. Er zijn wereldwijd bijna 1.000 organisaties opgericht rondom de encycliek, waarvan ook een in Nederland, de Laudato si’ Alliantie. Deze alliantie moedigt iedereen aan om tussen 21 en 28 mei (of op een ander moment) bijvoorbeeld een filmvertoning te organiseren met The Letter, de film die is uitgebracht om de gevolgen van klimaatverandering in de levens van mensen wereldwijd in beeld te brengen.

Kijk voor meer informatie ook op de site van de Nederlandse Laudato si’ Alliantie.

cover Laudato Si 3e druk 2023 CYMK Drukwerk

Goed om te weten: de encycliek Laudato si’ is sinds kort weer in druk te bestellen. Kijk hier voor meer informatie!

Aanvullende informatie

Datum

26/05/2023

Tijd

Locatie

Kosten

Lunch

Aanmelden