Skip to content

Vooraankondiging symposium over ‘Missionair engagement voor gelovigen en parochies in Tilburg 21 april a.s.

Nieuw elan voor missie van gelovigen en parochies

Op 21 april a.s.  is van 14.00 tot 16.30 uur op de Universiteit van Tilburg een symposium over Missionair engagement voor gelovigen en parochies’. Speciale gast is pater Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv. Pater Dinh Anh Nhue is secretaris- generaal van de Pontifical Missionary Union – onderdeel van de wereldwijde Pauselijke Missiewerken in Rome. Centrale vraag op het symposium: Wat is de betekenis van missionair engagement voor gelovigen en parochies, hier en nu in Nederland?  Het inhoudelijk programma wordt nader uitgewerkt. Symposiumdeelname is gratis.

Locatie: Universiteit van Tilburg, de zaal Blackbox in het Esplanade gebouw (E-gebouw). Adres: Campus Universiteit Tilburg, Warandelaan 2 te Tilburg. Routebeschrijving, zie: https://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/route.
Aanmelding vooraf via: www.tiu.nu/missio

Jubileum: 200 jaar Pauselijke Missiewerken

Voor Missio Pauselijke Missiewerken was 2022 een jubileumjaar. Tweehonderd jaar geleden (1822) werd ‘Het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof’ opgericht door Pauline Jaricot (1799-1862). Jaricot wilde missionarissen over de hele wereld ondersteunen bij hun werk. Het genootschap werd een wereldwijde organisatie en kreeg in 1922 haar huidige naam: Pauselijke Missiewerken.  Missionair engagement staat van oudsher in het teken van betrokkenheid hier bij geloofsverkondiging daar. ‘Daar’ waren katholieke missiegebieden in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. De missiegebieden hebben zich intussen ontwikkeld tot  ‘jonge kerken’, die nu Europese moederkerken ondersteunen. Priesters uit voormalige missiegebieden zijn tegenwoordig werkzaam in het Nederlandse parochiepastoraat.

Aanvullende informatie

Datum

21/04/2023

Tijd

Locatie

Tilburg

Kosten

Lunch

Aanmelden