Actie Kerkbalans 2021

November 2020 

De landelijke actie Kerkbalans wordt jaarlijks gehouden in januari. Het is de grootste fondswervingsactie in het land. De Kerk is het waard om je voor in te zetten en betrokken te zijn! Zie voor meer informatie: www.kerkbalans.nl

Parochies hoeven de actie Kerkbalans niet te beperken tot januari. Sterker nog, het hele jaar door mag de parochie lokaal goede aandacht hebben voor geldwerving.

Er zijn ook mogelijkheden om digitaal te collecteren, deze informatie is op te vragen bij het economaat van het bisdom.

Voor vragen kunt u contact opnemen de coordinator actie kerkbalans dhr. H. Mensen (h.mensen@bisdomgl.nl).