Gastlezing prof. Inigo Bocken: Maria en het godsbegrip van Titus Brandsma  

Bonifatius Academie dag in Heerenveen, 23 april a.s.  – ook online te volgen

Wat was het godsbeeld van de a.s. heilige en pater Karmeliet Titus Brandsma?  Zaterdag a.s. houdt filosoof en theoloog prof. Inigo Bocken, Vlaams hoogleraar Mystiek en Theologie in Leuven en toekomstig Titus-biograaf, een lezing voor geïnteresseerden in de Petrus en Pauluskerk te Heerenveen. Aanvang 10.30 uur. Open voor geïnteresseerden en georganiseerd door de Bonifatius Academie van het noordelijk bisdom.  Aanmelding: per mail via het bisdom Groningen-Leeuwarden bij l.dehoop@bisdomgl.nl . De gastlezing van prof. Bocken is online te volgen via Kerkdienstgemist.nl/Heerenveen/Petrus en Pauluskerk. Vanaf 10.30 uur (dd. 23 april 2022).  

Mystiek

Titus’ mystieke geloofsovertuiging inspireerde al zijn activiteiten, kerkelijk en maatschappelijk. Van onderwijs en sociaal werk voor arbeiders in Oss, tot Friese strijd voor eigen taal & cultuur, of kritische colleges over het Duitse nationaal-socialisme voor Nijmeegse studenten. Zijn martelaarsdood in concentratiekamp Dachau, wegens verzet tegen inperking van de Nederlandse persvrijheid, draagt bij aan zijn heiligverklaring 15 mei a.s. door Paus Franciscus.

Welk beeld van God leefde bij Titus en inspireerde tot zijn Mariaverering?  Wat zegt dat ons in een tijd waarin voor menigeen de ervaring van God ver te zoeken is. Of kijken we gewoon niet goed..….?  

Feminien godsbeeld

Titus’ rectorale rede over ‘Godsbegrip’ in de 20e eeuw deed in 1932 veel stof opwaaien. Prof. Bocken ziet bij hem een mystiek en feminien wereldbeeld, waarin God zich in elke tijd opnieuw openbaart in mens en wereld. Deze positieve mens- en Godvisie inspireerde Titus tot al zijn activiteiten: voor Nederlandse mystiekwetenschap, voor katholiek middelbaar onderwijs, voor Friese taalemancipatie, het principieel opkomen voor vrije moderne journalistiek. Titus’ heiligverklaring op 15 mei a.s. door Paus Franciscus betreft een ware ‘mysticus van de daad’.

Programma

Na de gastlezing ’s ochtends wordt het programma van de Bonifatius Academiedag na de lunch voortgezet in drie workshops:  1. Hoe kan ik  zelf mystiek herkennen? 2. Presentatie en zangoefening van Titusliederen op muziek gezet door RK-musicus Chris Fictoor. 3.Voorbereiding van een liturgische viering over Titus. Na de workshops is een gastpresentatie van gevangenispastor Marian Boersen uit Veenhuizen over een Titus Brandsma project voor gedetineerden, verbonden met het maken van een rozenkrans  naar voorbeeld van Titus. Het programma sluit af met een korte vesperviering met Titusliederen.

Contact voor meer informatie:  Lammert de Hoop, bisdom Groningen-Leeuwarden/Pers & Communicatie. Mail :  l.dehoop@bisdomgl.nl.  T el.:  06 – 109 14 645.