Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-K. Kerk met het oog op Pasen

De Nederlandse bisschoppen hebben zich na de recente persconferentie van het demissionaire kabinet beraden op de kerkelijke vieringen met Pasen. Daar is ook de recent door het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken. Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmettingen, en in het licht van de laatste persconferentie zien de bisschoppen geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen met Pasen. Het bestaande R.-K. protocol voor maatregelen blijft daarmee gehandhaafd. 

De Rooms-Katholieke Kerk houdt zich aan de op de routekaart geïntroduceerde lijn voor de situatie “zeer ernstig” en dat blijft zo. De maatregelen en aantallen van het bestaande R.-K. protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijven bestaan, waarmee de lijn sinds oktober 2020 gevolgd wordt voortgezet. Dit betekent onder meer geen samenzang, bij voorkeur één cantor en maximaal vier zangers, en handhaving van alle overige maatregelen inzake reservering, hygiëne en het dragen van mondkapjes.

Paaswake

De verlenging van de avondklok door wijziging van de aanvangstijd naar 22.00 uur betekent dat vieringen van het Paastriduüm – in het bijzonder de Paaswake – zodanig worden vervroegd dat gelovigen vóór 22.00 uur thuis kunnen zijn. Ook als dit betekent dat de Paaswake begint op een moment dat het nog niet donker is.

 

De bisschoppen realiseren zich dat dit jaar, evenals vorig jaar, de viering van Pasen anders zal zijn. Zij roepen op om in alle omstandigheden het feest van Pasen toch te vieren.  Ze doen dit met verwijzing naar onder meer de speciale website www.vierpasen.nl,  die op Aswoensdag 17 februari jl. online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Goede Week en Pasen ook thuis te beleven en te vieren.

“De coronacrisis is ingrijpend voor de samenleving en de Kerk” aldus de bisschoppen. ”Het vraagt nauwgezetheid, geduld en veerkracht van ons. In zijn sterven en verrijzen overwon Jezus de dood. Het leven heeft het laatste woord. Laten we in een tijd die offers van ons vraagt, de hoop onder elkaar levend houden op grond van ons geloof en in de liefde tot elkaar.”