Getijdengebed, column januari 2021

Getijdengebed

In de Bijbel staat: “Ik prijs u zevenmaal elke dag” (Psalm 119,164). We kunnen dit getal beschouwen als symbolisch, maar er is in dit geval niets op tegen om het letterlijk te nemen. Vanouds hebben monniken, monialen en kluizenaars dat gedaan. Zij verdeelden hun gebedstijden over zeven momenten over de dag: in de nacht (1), bij het opgaan van de zon (2), in de voormiddag (3), op het middaguur (4), in de namiddag (5), bij het ondergaan van de zon (6) en voor het slapen gaan (7).

Het gaat erom dat we de dag beginnen en eindigen met gebed en ons werk of onze studie even onderbreken. We brengen eer aan God, en het geeft structuur en ritme aan onze dag. Wij bouwen het Koninkrijk Gods niet op door onze activiteiten alleen; we moeten God zijn werk laten doen, en het geloof daarin laten we blijken door gebed. “Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs” (Psalm 127,1).

U kunt uw dag doorbrengen met het invoegen van momenten van gebed, aangepast aan uw mogelijkheden. De ochtend en de avond en bij het slapen gaan, zijn natuurlijke momenten van rust.

De katholieke kerk kent het officiële getijdengebed waartoe de priesters en diakens zich hebben verplicht bij de wijding. Daar is een boek voor: Getijdenboek. Gebeden voor elke dag (Nationale Raad voor Liturgie 1990). Dat boek is te koop (zie www.rkliturgie.nl). Er is sinds jaren ook een app beschikbaar op de mobiele telefoon die heel veel gebruikt wordt. Diverse jongeren die ik in de afgelopen jaren heb ontmoet, hebben dit ontdekt. Onder priesters is deze app intussen gemeengoed geworden. Je hoeft geen dik boek mee te nemen als je van huis gaat.

Het officiële getijdengebed bestaat vooral uit het bidden van de psalmen volgens een vast schema. Verder bevat het een hymne (lied), een lezing uit de Bijbel en gebeden. Het gaat erom dat we de dag heiligen en ons werk niet belangrijker maken dan het is.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden