Goede Herder Emmen-Erica Parochie van het Jaar

Tijdens de jaarlijkse Landelijke Parochiedag op zaterdag 30 januari in Hilversum is parochie De Goede Herder (Emmen en Erica) in het bisdom Groningen-Leeuwarden gekozen tot Parochie van het Jaar. De Landelijke Parochiedag werd georganiseerd door de KRO en had als thema ‘Barmhartigheid in het Heilig Jaar’.

Parochie vh Jaar 2016 3Parochie De Goede Herder participeert in een oecumenisch project voor vluchtelingen: deze worden bij het station van Emmen opgewacht en begeleid op hun doorreis naar de centrale opvanglocatie in Ter Apel. Omdat de overheid hier niet voor zorgt, hebben de lokale kerken deze taak op zich genomen. Namens de parochie was Theo Duivenvoorden naar Hilversum gereisd om de prijs, een beeld van Christoffel, in ontvangst te nemen. Hij was in gezelschap van Bauko de Groot, die dit interkerkelijke project leidt.

Duivenvoorden coördineert de katholieke deelname aan het project en zorgt ervoor dat de 40 katholieke vrijwilligers ingeroosterd worden. Ze staan in ploegjes van 2 tot 4 mensen klaar bij het station van Emmen om vluchtelingen op weg te helpen naar Ter Apel. Er zijn elke dag vrijwilligers, van 10 uur ’s ochtends tot 1.15 uur ’s nachts. Ook nu het winter is, komen er dagelijks nog meer dan zestig vluchtelingen aan in Emmen. De vrijwilligers geven de vluchtelingen niet alleen (reis)informatie maar ook voedsel, kleding en speelgoed. Parochie De Goede Herder liet de parochies in Boskoop en Meerssen achter zich. Volgens presentator en hoofdredacteur journalistiek KRO-NCRV Leo Fijen verdient de parochie de uitverkiezing met name vanwege “de grote actualiteit” van hun barmhartige inzet.

Het bisdom Groningen-Leeuwarden feliciteert de Goede Herder-parochie van harte met deze onderscheiding en ziet dit oecumenische initiatief als een voorbeeld voor andere parochies.