H. Christoffel-parochie ZW Friesland viert samengaan

De fusie van zeven parochies in het zuidwesten van Friesland is Pinksterzondag tijdens een hoogmis in de St. Nicolaaskerk van Sint Nicolaasga feestelijk beklonken.

De geloofsgemeenschappen van Bakhuizen/Warns, Balk, Woudsend, Lemmer, Sondel, Joure en Sint Nicolaasga waren sinds 2011 bezig met de samenvoeging. Na het tekenen van een eerste overeenkomst gingen zo’n vijftig vrijwilligers aan de slag met de vormgeving van de parochiefusie. Uiteindelijk is de Heilige Christoffelparochie op 1 januari 2015 bekrachtigd.

150524_Samengaan zeven parochies koor

Bisschop Gerard de Korte ging zondag Pinksterzondag 24 mei voor in de feestelijke hoogmis, die in de rooms-katholieke kerk van Sint Nicolaasga plaatsvond. Er was onder andere een koor van leden uit alle parochies.

De bisschop zegende in de viering zeven kaarsen die de zeven geloofsgemeenschappen van de nieuwe parochie symboliseren.

Na afloop was er de gelegenheid om in Het Zalencentrum gezamenlijk na te zitten. (Bron o.m. dorpsblad De Sint Nykster)