Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Jaar Barmhartigheid klein

Op deze pagina vindt u informatie over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid dat door paus Franciscus is afgekondigd en op 8 december van start gaat. De Nederlandse bisschoppen schreven op 8 september j.l. een brief over het Heilig jaar onder de titel: Barmhartig als de Vader.

Inmiddels heeft de Nederlandse Kerkprovincie een website en een Facebookpagina aan het Jaar van Barmhartigheid gewijd. Parochies kunnen daar ideeën opdoen over hoe ze aan het Jaar van Barmhartigheid gestalte willen geven.

Het Heilig Jaar valt samen met het 60-jarig bestaan van het  bisdom Groningen-Leeuwarden. Veel jubileumactiviteiten zullen  gekleurd worden door het Jaar van Barmhartigheid zoals:

 • november 2015: Publicatie bisschoppelijke brief van mgr. De Korte: ‘God is onuitputtelijke liefde’
 • 13 december 2015: Openen Heilige Deur van de Sint Jozef- kathedraal in Groningen
 •  2 februari 2016 (’s avonds): jubileumviering 60 jaar bisdom in Sint Jozef-kathedraal met aandacht voor het H. Jaar van de Barmhartigheid
 •  4 februari 2016: Regioraad Friesland-NOP, Henk te Velde over Exodus (Heerenveen).
 • 13 april 2016: Regioraad Friesland-NOP, Marc Brinkhuis over Pelgrimeren (Heerenveen).
 •  Voorjaar 2016: presentatie boek bisschop De Korte: Geroepen tot hoop. Bouwen aan een barmhartige kerk
 • april/mei 2016: Diocesane Lourdesreis (per bus of per vliegtuig) met aandacht voor het Jaar van de Barmhartigheid
 • 12 juni 2016: Bonifatiusdag in Dokkum met aandacht voor het Jaar van de Barmhartigheid
 • 18 juni 2016: Regioraad Friesland-NOP, diaconaal werker Kees van Kordelaar over armoede in onze samenleving (Bolsward)
 • juli 2016: Wereld Jongerendagen in Polen (twee reizen) met bijzondere aandacht bij jongerenactiviteiten voor Jaar van de Barmhartigheid
 • 2 oktober 2016 (?): Mariaprocessie in Leeuwarden in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid

Logo GL 60