Heilige Communie. Wat betekent het? column november 2018

Over de Eucharistie kan vanuit vele invalshoeken gesproken worden, ook vanuit de persoonlijke beleving. Ik wil in de komende columns aansluiten bij de serie die ging over de Kerk. Vandaaruit wil ik nadenken over de Eucharistie en de heilige Communie en wil ik komen tot de vraag voor wie de heilige Communie bedoeld is en hoe we deze ontvangen. Het ontvangen van de Communie is niet alleen iets persoonlijks, maar heeft ook altijd te maken met de Kerk, met het geloof van de Kerk, met de Kerk als gemeenschap en met ons staan in de Kerk. 

De Katholieke Kerk gelooft dat het geconsacreerde brood en de geconsacreerde wijn het Lichaam en Bloed van Christus zijn. Deze verandering vindt plaats als tijdens de eucharistieviering de priester in de naam van Christus (in persona Christi) de woorden uitspreekt die Jezus bij het Laatste Avondmaal gebruikte over brood en wijn: “Dit is mijn Lichaam … dit is mijn Bloed …” In het eucharistische gebed – het is een gebed en geen preek – dat gericht is tot de Vader, brengt de priester de woorden en handelingen van Jezus in herinnering. Brood en wijn worden Lichaam en Bloed van Christus. Dit mogen we niet fysisch verstaan. We kunnen het ook niet natuurwetenschappelijk vaststellen. Het blijft een mysterievol gebeuren dat je niet kunt beredeneren, maar wel in geloof als werkelijk en waarachtig kunt beleven.

De werkelijke aanwezigheid van Christus is een aanwezigheid onder de uiterlijke gedaanten van brood en wijn. Het brood en de wijn blijven eruit zien als brood en wijn en blijven smaken als brood en wijn, maar zijn op mysterievolle wijze Lichaam en Bloed van Christus. De katholieke kerk heeft de woorden van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal altijd op deze manier verstaan. Jezus zei: “Dit is mijn Lichaam … dit is mijn Bloed …” Het H. Brood is geen verwijzing en geen symbool, maar een teken van de werkelijke aanwezigheid van Christus. Op wat een teken is komen we de volgende keer terug.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden