Heilige Titus geëerd in Bonifatiuskapel te Dokkum 

Op de dag van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma door Paus Franciscus in Rome, op zondag 15 mei a.s.,  wordt de nieuwe Friese heilige ’s avonds ook geëerd in het grootste religieuze monument dat hij naliet in Nederland: de monumentale halfopen lucht Bonifatiuskapel te Dokkum.

Dankzij fondswerving en creatieve inspiratie van pater Titus herleefde hier in 1926–1934, opnieuw na 350 jaar, de traditie van Bonifatiusbedevaarten naar  Dokkum bij een historische zoetwaterbron.  Een oecumenische viering om 19.00 uur op 15 mei a.s. zorgt voor inhuldiging van de Titus Brandsma Pelgrimskapel  binnen het Bonifatiuscomplex.  De viering is onder leiding van pastoor Paul Verheijen en PKN-dominee /leken-Karmeliet Herman de Vries uit Dokkum.

De kleine binnenkapel is in gebruik voor wekelijkse liturgische vieringen van de parochie en bezit al jaren Titus’ devotionalia, zoals een geschilderde icoon van Titus samen met missionaris Bonifatius en Karmel-profeet Elia, en een reliekschrijn met een stukje van Titus’ monnikspij en een zilveren hostieschaal in de vorm van een Fries pompeblêd. Sinds 2004 staat in het Processiepark van de Bonifatiuskapel een ‘heiligen”beeld van Titus van kunstenares Natasja Bennink. Een eigentijdse verbeelding van Titus als monnik en kwetsbaar mens, staande met blote voeten op de grond: geen verheven heilige op een voetstuk, maar geworteld tussen de mensen. Het beeld is in 2004 geschonken door bisschop Wim Eijk van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Kruisweg Titus Brandsma

Boven de ingang van de binnenkapel wordt zondagavond een verlicht glas-in-lood raam onthuld. Het raam is een replica van het raam uit het voormalig Karmelklooster in Drachten van kunstenaar Frans Smeets. Titus is hier verbeeld in gesprek met een medegevangene, gepaard met symbolen van hoop en troost door het kruis van Christus, en een dreigende ‘slang’ als symbool van strijd tegen het kwaad van fascisme.  Het originele raam (1956) staat vanaf deze zomer tentoongesteld in de RK Franciscusbasiliek te Bolsward in een gedachtenis voor Titus.  Voor toekomstige Titus pelgrims naar het noorden is het een fysieke link tussen Dokkum als bedevaartstad en Bolsward/Oegeklooster als Titus’ geboorteomgeving.

Titus en kunstenaar Jac Maris ontwierpen voor Dokkum ook 14 kruiswegstaties in het park bij de Bonifatiuskapel: als gevolg van de oorlog pas in 1949 daar gerealiseerd. Bij deze kruisweg omlijsten kapelletjes van middeleeuwse kloosterstenen, de 20e-eeuwse kunstzinnige terracotta kunst van Jac Maris over de 14 kruiswegscenes van Jezus.  Sinds Pasen 2022 jl. (15 april jl.) is bij deze kruisweg een meditatieve rondgang mogelijk voor bezoekers met eigentijdse lijdensmeditaties en een kruisweglied die ook verwijzen naar het lijden van Titus en Christus. Deze rondgang is ontsloten door een audiotour die via een QR-code op locatie is te downloaden op de mobiele telefoon.

Voor zover bekend: Door de heiligverklaring van pater Titus Brandsma is de Bonifatiuskapel het enige bedevaartsoord, verbonden met twee heiligennamen: Titus en Bonifatius. Een hedendaagse en een vroegmiddeleeuwse voortrekker van de christelijke geloofsovertuiging in deze wereld.