Het nieuwe semester van de Bonifatius Academie gaat online! U kunt zich aanmelden.

Het nieuwe semester van de Bonifatius Academie in 2021 gaat met vijf aantrekkelijke nieuwe cursussen van start.
In principe zijn de bijeenkomsten online. We hopen rond de afsluiting van het semester (eind mei) elkaar wel in het echt te kunnen ontmoeten. Dit vraagt van ons allemaal enige flexibiliteit. Zo zijn van enkele cursussen nog niet alle les-data bekend.

Het Lentesemester van 2021 loopt van de eerste lesdag op 6 maart tot en met de afsluitende lesdag op 29 mei. Roosterwijzigingen kunnen voorkomen.

Klaar voor de start!
Op zaterdag 6 maart om 10.30 uur starten we met een webinar voor alle cursisten en belangstellenden door media-priester Roderick Vonhögen. Hij zoekt overal naar plekken van bezieling. Wat bezielt mensen in Noord Nederland? Hij opent het semester met een interactieve lezing:
‘De kerk van morgen begint vandaag’. U kunt meedoen en uw vragen stellen.

 

 

 

 

 

 

Architectuur – Kunst – Ruimte voor liturgie
Docent Prof. dr. Sible L. de Blaauw

Kunst- en architectuurhistoricus Sible de Blaauw ontsluit voor ons de geheimen, de betekenis, van Godshuizen vanaf het begin van het Christendom tot aan de dag van vandaag. Hij neemt ons mee langs de eerste kerkgebouwen via Iconische Godshuizen naar onze eigen kerken in Noord Nederland van nu en straks. De aftrap is online op dinsdag 6 april 19.30 uur. Eind mei (datum wordt nog bekend gemaakt) is er een dag-excursie naar twee kerkgebouwen in de stad Groningen.
Lesrooster: Di 6 april 19.30 uur, Eind mei dag-excursie

Basiscursus Sacramenten.
Docent: Bisschop van den Hout.

De zeven sacramenten zijn momenten om Christus te ontmoeten en onze relatie met Hem te versterken. Waarom zijn het er zeven? Waarom zijn het deze momenten? Hoe zijn ze verbonden met ons geloof, de Bijbel, Jezus Christus en de kerk? Welke inhoud en betekenis geven ze daaraan? Dat zijn de vragen van deze vijfde basiscursus.
Is het voor u de eerste basiscursus waar u aan meedoet, dan is dat geen bezwaar. U kunt ‘instappen’ wanneer u wilt. We gebruiken voor alle basiscursussen het boek ‘Geloof onder woorden’ dat u bij opgave kunt bestellen bij het bisdom.
Lesrooster: za. 6 maart 13.30 uur, wo. 17 maart 19.30 uur, do. 8 april 19.30 uur, ma. 10 mei 19.30 uur.

De kerk in de wereld, de sociale leer van de kerk
Docent: Drs. Agda Wachter MSc.

Binnen de kerk is altijd nagedacht over hoe mensen met elkaar zouden moeten leven. Dat was voor Jezus van belang en ook voor ons is dat zo. In de loop van eeuwen hebben de mensen van de kerk op allerlei plaatsen mee vormgegeven aan de manier van leven. Het nadenken daarover zijn we in de vorige eeuw ‘de sociale leer van de kerk’ gaan noemen. Hele toepasbare principes die ons helpen om als gelovige mensen ons steentje bij te dragen aan de samenleving waarvan we deel uit-maken. En hoe werkt dat in Nederland anno straks? Vanuit haar beroeps-ervaring in de zorg, het onderwijs, de gemeentepolitiek en de bestuurs- en veranderkunde geeft Agda Wachter een unieke inkijk in hoe we een ‘kerk naar buiten’ kunnen worden.
Lesrooster: ma. 8 maart 19.30 uur, di. 16 maart 19.30 uur, wo. 7 april 19.30 uur, 22 april 19.30 uur

Franciscus
Docent: Drs. Peter Vermaat

Als verteller en theoloog heeft Peter Vermaat alles
met Francesco, Franciscus van Assisi. Een mens die koos voor de armen en de armoede.
‘Hij was een dromer die hield van mens en schepping, maar bovenal van God. Hij wilde Christus navolgen.
Daarom koos hij voor de armoede, was jaloers als iemand armer was dan hij.’
Over de betekenis van Franciscus voor toen en voor onze tijd. Over God dienen en mensen dienen. Het is niet toevallig dat onze Paus koos voor deze naam.
Lesrooster: do. 18 maart 19.30 uur, ma. 12 april 19.30 uur, di. 11 mei 19.30 uur, wo. 19 mei 19.30 uur

Kerk- en geloofscommunicatie
Moderator: Drs. Lammert de Hoop, m.m.v. Leo Fijen en andere gastdocenten uit de mediapraktijk zoals Katholiek Leven en journalisten van andere (christelijke) media.

Of het door de crisis komt of dat we er aan toe waren: een missionaire kerk vraagt meer manieren van communiceren. Media als video en live-streaming maken geloofsbeleving en de parochie op nieuwe manieren zichtbaar. De pers, eigen websites en parochiebladen vragen oog voor nieuws en aansprekende verhalen. Deze cursus is verdeeld over beide semesters van 2021 en is bedoeld voor wie als vrijwilliger of beroepskracht voor geloofscommunicatie actief is. Gezamenlijke afsluiting is een multimedia kerstproductie, bruikbaar in elke parochie aan het eind van het jaar.
Lesrooster: za. 6 maart 10.30 uur: Gastlezing ‘De kerk van morgen begint vandaag’ door Roderick Vonh?gen. Het rooster wordt gaandeweg bekend en met de deelnemers gecommuniceerd.

Aanmelden:
U kunt het aanmeldingsformulier sturen naar: l.winter@bisdomgl.nl
Gebruikt u hiervoor a.u.b. het aanmeldingsformulier dat u vindt op: www.bonifatiusacademie.nl Daar vindt u ook meer informatie.