Impulsdag over het betrekken van vrijwilligers bij de parochie

Impulsdag over het betrekken van vrijwilligers bij de parochie voor leden van parochiebesturen, locatieraden, PCI-besturen, project- en stuurgroepen en pastorale beroepskrachten.

Zaterdag 10 oktober in kerkgebouw De Arke, Flevo 161, 9204 JV Drachten

Dagvoorzitter: secretaris-kanselier Peter Pot

Programma:

09.00-09.30
Inloop met koffie/thee

09.30-09.45
Opening door de bisschop en gebed

09.45-10.00
Inleiding project HET VERSCHIL – door dioceseaan opbouwwerker Johan Klaassen

10.00-10.15
Presentatie eindrapport HET VERSCHIL door projectleider Linda Bridges Karr

10.15-10.45
Lessen uit de pilots (10 minuten per pilot) – door vertegenwoordiger van pilots in Zalige Titus Brandsmaparochie, Heilige Norbertus-parochie en IPO Zuidoost Drenthe

10.45-11.00
Pauze (koffie/thee)

11.00-11.15
De 6 B’s van het werken met vrijwilligers (Bezinnen, Betrekken, Begeleiden, Belonen, Behouden, Beëindigen)

11.15-11.45
Opdracht in drie groepen: Bezinnen en betrekken, Begeleiden en belonen, Behouden en beëindigen

11.45-12.00
Terugkoppeling uit groepen

12.00-12.15
Slotwoord + Vervolg – door Linda Bridges Karr + Peter Pot

12.15-12.30
Afronding door de bisschop en afsluitend lied.

12.30-13.00
Lunch

Opgave bij Lisette Winter: l.winter@bisdomgl.nl of 050 – 4065888