Inluiden klokken in de Friezenkerk zondag 24 november

Afgelopen zondag 24 november was bisschop Ron van den Hout de hoofdcelebrant in de Friezenkerk te Rome. Hij vierde het feest van Christus Koning van het heelal. De Friezenkerk functioneert sinds 30 jaar als kerk voor de Nederlanders in Rome en werd in de afgelopen jaren gerestaureerd.

Onlangs werden ook de 2 klokken in de campanile gerestaureerd met een donatie van de Abe Bonnemastichting uit Friesland. Zondag werden deze voor het eerst geluid. Ed Nijpels, voormalig commissaris van de koningin in Friesland, en bisschop Van den Hout zorgden hiervoor.