Internationale pater pastoor in Noord-Groningen

Afgelopen weekend, 17 en 18 november, is in de Heilige Liudgerparochie te Noord-Groningen bekend gemaakt dat bisschop mgr. Ron van den Hout voornemens is pater J. Th. Wübbels te benoemen tot pastoor van de Groninger parochie. Pater Dorus Wübbels (58) is afkomstig uit Musselkanaal en was lange tijd werkzaam voor de katholieke kerk in Afrika en Braziliё.

Pater Wübbels volgde een opleiding aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen met als hoofdvakken Missiologie, Culturele Antropologie en Kerkelijk Recht. Hij verwierf daar ook de pedagogische-didactische aantekening OA en MOB. Aanvullende studies volgden in Frankrijk, Engeland, Kenia en Amerika. Als pastor was hij actief in Emmen en Erica (bisdom Groningen-Leeuwarden), alsmede in Kongo en Brazilië. Van 2006 – 2012 begeleidde hij priesterstudenten in Kenia. De laatste jaren was hij werkzaam als pastoor van de Portugeestalige parochie van het bisdom Rotterdam.

De installatie als pastoor in Noord-Groningen is op zondag 16 december a.s., de derde zondag van de Advent, door bisschop mgr. Ron van den Hout. De plechtigheid vindt plaats in de H. Jacobus de Meerderekerk te Uithuizen, ’s morgens om 10.00 uur. Pastoor Wübbels vormt samen met pastoraal werkster Nellie Hamersma-Sluis het pastorale team van de Heilige Liudger Parochie.