Inzegening Klooster Schiermonnikoog door bisschop Van den Hout

Zondag 28 februari  is het klooster Schiermonnikoog ingezegend door bisschop Ron van den Hout. Vier Cisterciënzer monniken maakten in 2015 vanuit abdij Sion in Diepenveen een nieuw begin op Schiermonnikoog. Drie jaar geleden kochten ze het historisch pand Herberg Rijsbergen op het eiland. Het klooster is berekend op 10 monniken en 6 gasten. De renovatie is als gevolg van de coronacrisis nog gaande, waardoor gasten nog niet kunnen worden ontvangen. De kloostergemeenschap bestaat nu uit zes monniken. In de afgelopen tijd zijn een monnik en een kluizenaar toegetreden. Het huis is intussen betrokken; verdere aanwas van de  kloostergemeenschap is mogelijk. Bij de inzegening zegende de bisschop de kapel, het huis, het gastenverblijf en de kluis in de tuin van het klooster.

De plechtigheid was op de tweede zondag van de Veertigdagentijd. ‘’Voor  buitenstaanders  is het hele kloosterleven een soort Veertigdagentijd’’ memoreerde de bisschop. “Een sobere levensstijl, geen restaurantbezoek en uitgaansleven, een dagritme met gebed, een beperkte leefruimte, niet ieder jaar op vakantie. Monniken vinden de balans in hun leven tussen soberheid en genieten op een dieper niveau. Het is heel goed dat er een contemplatieve gemeenschap is in het Noorden.’’

Cisterciënzer uithof

Herberg Rijsbergen was ooit een woonhuis van de Heren van Schiermonnikoog. Het eiland, zoals de naam al zegt, is ook voor kloosterlingen een historische plek. De grijze (‘schiere’) monniken van het Cisterciënzer klooster Claercamp bij Dokkum, hadden voor de Reformatie een uithof op Schier. De huidige monniken zijn van dezelfde kloosterorde.  Bisschop Van den Hout: ‘’Het initiatief om zich op  historische grond te vestigen mag geen vorm van nostalgie zijn, maar is geïnspireerd door oprecht verlangen naar het zoeken van God in deze tijd en in de wereld van nu. Het leven van monniken en monialen is in onze tijd met recht alternatief te noemen. Zij zijn juist de niet-burgerlijken, ook al bestaat hun levensvorm al eeuwen. De kloosterkapel is een plaats ten behoeve van de gemeenschap of groep van gelovigen die er samenkomt, een plek die tot de goddelijke eredienst is bestemd waar ook andere gelovigen met toestemming van de bevoegde Overste toegang tot hebben.”

Contemplatieve gemeenschap

Schiermonnikoog kent op dit moment het enige officiële klooster van het noordelijk bisdom. Er zijn nog wel religieuzen, maar de communiteiten die in de 20e eeuw naar het noorden kwamen zijn in de afgelopen decennia opgeheven. De leden zijn teruggegaan naar moederhuizen elders in het land of door overlijden weggevallen. Mgr. Van den Hout: ‘Ik hoop dat jullie je hier thuis voelen en in verbondenheid met de bisschop en het bisdom willen leven. Graag feliciteer ik jullie met de inzegening van de kapel en het huis en het verwerven van dit pand.’’