Jaarlijkse ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen 6 februari 2018

Dinsdag 6 februari was de jaarlijkse ontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Ditmaal in het bisdomshuis van ’s Hertogenbosch met bisschop De Korte als gastheer. Er is gesproken over thema’s als de interreligieuze dialoog met de islam, de synode over jongeren en de discussie in Nederland over ‘Voltooid leven’. De ontmoeting werd geleid door de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, bisschop J. van den Hende.

Islamdialoog

De interreligieuze dialoog kwam ter sprake omdat de Vlaamse bisschoppen zien dat onder de Belgische bevolking, met name in grote steden als Brussel, meer dan dertig procent van de bevolking moslim is. De vraag is wat dit betekent voor de aanwezigheid van religie in de samenleving en de interreligieuze dialoog, en wat dit kan betekenen voor de katholieke geloofsgemeenschap.

Belangrijk voor de dialoog is aandacht voor normen en waarden die verschillende religies met elkaar gemeen hebben, maar waar bij het seculiere volksdeel en ook de regering vaak geen begrip voor is. In de Nederlandse kerkprovincie is ook sprake van dialoog met de islam vanuit het perspectief van het interreligieuze gesprek. Beleidsmedewerker op dit terrein, drs. Berry van Oers, schreef een boek over de interreligieuze dialoog op basis van kerkelijke documenten sinds het conciliedocument Nostra Aetate. In Utrecht is elk jaar de interreligieuze ontmoeting ‘In Vrijheid Verbonden’ in aanwezigheid van prinses Beatrix.

Jongerensynode

Besproken zijn verder de uitkomsten van een enquête, in opdracht van het Vaticaan, uitgevoerd in de verschillende kerkprovincies ter voorbereiding van de bisschoppensynode over jongeren in oktober 2018 a.s. Herkend werd het feit dat er enerzijds actieve kerkelijk betrokken jongeren zijn die diepgang laten zien in hun antwoorden, en anderzijds jongeren die verder van de kerk staan en minder vertrouwd zijn met geloofszaken. Ondertussen spelen zowel in Nederland als België nieuwe bewegingen een positieve rol in het jongerenwerk. Zij weten groepen jongeren actief te betrekken.

Voltooid leven

De Vlaamse bisschoppen zijn geïnformeerd over de discussie in Nederland met betrekking tot ‘Voltooid leven’. Een onderwerp waar in Nederland breed maatschappelijk debat over wordt gevoerd. Voor beide landen geldt dat het verruimen van de mogelijkheden voor levensbeëindiging niet alleen onder Rooms-Katholieken en andere gelovigen tegenstanders vindt, maar dat er ook sprake is van een breder maatschappelijk bezwaar. Zo spreken in Nederland ook artsen en psychologen zich uit tegen voorstellen inzake ‘Voltooid leven’ die thans ter discussie staan.

Na de bespreking baden de bisschoppen het middaggebed in de kapel van het St. Janscentrum en werd afgesloten met een maaltijd in de brasserie van het Noord Brabants museum.

Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie namen deel aan de ontmoeting: kardinaal Eijk, mgr. Van den Hende, mgr. Punt, mgr. Liesen, mgr. De Korte, mgr. Van den Hout, mgr. Hoogenboom, mgr. Woorts, mgr. Mutsaerts, mgr. Hendriks mgr. De Jong, mgr. Schnackers, secretaris-generaal mw. S. Daalmans, hoofd Pers en communicatie mw. A. Kruse. Namens de Belgische Bisschoppenconferentie waren aanwezig: kardinaal De Kesel, mgr. Hoogmartens, mgr. Aerts, secretaris-generaal mgr. Cosijns, woordvoerder voor de Franstalige bisschoppen T. Scholtes s.j. en woordvoerder voor de Vlaamstalige bisschoppen G. De Kerpel.