John S. de Zwart parochievicaris parochie heilige Christoffel

Met ingang van 1 juni jl. is J.S. de Zwart, priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden, door de bisschop benoemd als parochievicaris in de parochie Heilige Christoffel. Samen met pastoor H. Nota, parochievicaris drs. R.J.B. Hoogma, pastoraal werkster A. Schothorst-Vos, vormt hij het pastorale team. Zijn standplaats is de pastorie van Joure. Op zaterdag 8 juni jl. vond de presentatie plaats in Lemmer. De bisschop wenst hem veel arbeidsvreugde en bovenal Gods onmisbare zegen toe bij de vervulling van zijn pastorale werk.