Jubileumviering: 50 Jaar Raad van Kerken Fryslan

De Friese Raad van Kerken bestaat 50 jaar. Op zondag 15 december is vanaf 15.00 uur in de St. Franciscusbasiliek te Bolsward een herdenkingsprogramma en een Oecumenische Lichtjesviering. Gastspreker Sipke Draisma staat stil bij 50 jaar ‘verbinding tussen mensen van verschillende kerken en geloofsgemeenschappen’ in Fryslan. Na de lezing een gesprek over de oecumene van de toekomst. Vanaf 17.00 uur een oecumenische lichtjesviering in de St. Franciscusbasiliek met medewerking van Scouting Jambowa uit Bolsward.

Programma

Locatie: St. Franciscusbasiliek, Grote Dijlakker 7 in Bolsward.  Aanvang 15.00 uur. Oecumenische Lichtjesviering: 17.00 – 17.45 uur. Afsluitend een gezamenlijke maaltijd.  Opgave gewenst: via frejan@outlook.com

Uitgebreid programma, zie:  RvK-Friesland.Jubileum 50. 2019