Kerk en Heilige Communie, column januari 2019

Kerk en Heilige Communie. Wie ontvangt het?

Om de heilige Communie te kunnen ontvangen wordt er van je gevraagd dat je het geloof van de Kerk deelt en dat je gedoopt bent. Iemand die gedoopt is in een protestantse kerk hoort ook bij de Kerk. We erkennen als katholieken en protestanten elkaars doopsel. We hebben met elkaar al een zekere eenheid, maar we zijn echter nog niet in volledige eenheid. Daarom is er oecumene.Iemand die niet in volledige eenheid is met de Katholieke Kerk kan in een katholieke viering niet de H. Communie ontvangen. Sommige protestants gedoopten willen op latere leeftijd katholiek worden. Je wordt dan in de volledige gemeenschap van de Katholieke Kerk opgenomen en daarbij ontvang je dan het vormsel. Ook ontvang je bij deze opname voor het eerst de heilige Communie. Dan hoor je er helemaal bij.

Het ontvangen van de heilige Communie veronderstelt eenheid in geloof en gemeenschap. Het is dus voor een protestants gedoopte niet mogelijk in de Katholieke Kerk de Communie te ontvangen. Het is voor een katholiek trouwens ook niet mogelijk om aan het Avondmaal in de protestantse kerk deel te nemen. De reden hiervoor is dat we als Katholieke Kerk en protestantse kerken op het onderwerp van de eucharistie nog niet tot overeenstemming zijn gekomen. Dat is pijnlijk. Die pijn is er ook omdat sommige individuele protestantse gelovigen een tamelijk katholieke beleving hebben van het avondmaal. En van katholieke zijde: niet elke katholiek deelt het geloof in de werkelijke aanwezigheid van Christus in het sacrament zoals de Kerk dat voorhoudt. Het is dus in de praktijk allemaal wat diffuus geworden.

Toch vraagt een zorgvuldige en goede oecumene om geduld. Het is beter om de verschillen niet de verdoezelen. Streven naar eenheid is ook al een vorm van eenheid. Het feit dat we met elkaar in gesprek zijn, is op zich al een groot goed. We vieren samen in gebedsdiensten, we ontmoeten elkaar in gespreksgroepen en op diaconaal terrein zijn er ook veel mogelijkheden. Laten we daarmee doorgaan in het vertrouwen dat God voor de ware eenheid zal zorgen.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden