Kerstboodschap R.K. – bisschoppen

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is licht’

De Nederlandse bisschoppen brengen een boodschap voor Kerstmis. Helaas kunnen de kerstdagen vanwege de coronamaatregelen niet met grote bijeenkomsten gevierd worden zeggen de bisschoppen, ‘wel kunnen we aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. Want “heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.” (Lucas 2:11)

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is licht. We zien dat om ons heen’, aldus de bisschoppen. ‘Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze getuigen zo van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: “Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2:14).’

Klimaat, vluchtelingen, hulpverleners
De bisschoppen wijzen ondermeer op de inzet van velen voor het klimaat en zorg voor de schepping. Ook aangemoedigd door de wereldwijde oproep Laudato Sí van paus Franciscus. Ze noemen de hulp aan vluchtelingen en blijvende inzet van zorg- en hulpverleners, ook als deze inzet wordt tegengewerkt.

Verder schrijven ze over het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet voor de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd: het samen op weg zijn in geloof. Dit onderweg zijn verbinden ze met de Kersttijd: ‘Kerstmis is een tijd van vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek laat. Hij wijst ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze eigen waardigheid en die van elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die boodschap gaan we samen op weg.’

Vier Kerstmis!
De bisschoppen herhalen hun oproep ‘Vier Kerstmis’! Er zijn mogelijkheden om dat thuis te doen als er geen plek is bij een kerstviering in de eigen kerk. Veel parochies verzorgen een livestream van vieringen, wat thuis meevieren mogelijk maakt. Er worden kerstmissen uitgezonden door KRO-NCRV op televisiezender NPO2. Meer informatie voor het vieren van Kerstmis is te vinden via www.vierkerstmis.nl.

U kunt op bijgaande link klikken voor de kerstboodschap van de bisschoppen. Kerstboodschap RK bisschoppen 2021