Kerstposter week van het katholiek onderwijs 2018

Dit jaar is de week van het katholiek onderwijs van 9-16 december. Net als vorig jaar hebben we de parochies de kerstposter aangeboden die door de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) beschikbaar zijn gesteld aan alle katholieke scholen. Een aantal scholen heeft naar aanleiding van de poster vorig jaar enkele Advents- en Kerstlessen verzorgd. Kinderen die met Kerst in de parochiekerk kwamen herkenden daar ‘hun’ poster.

De NKSR wil een positieve bijdrage leveren aan de identiteit van RK-scholen. De katholieke scholen zijn onverminderd populair bij ouders. Zij zien de school als een kans voor hun kinderen om kennis te maken met de waarden en normen waaraan de ouders zelf nog hechten. Zelf bewaren ze vaak goede herinneringen aan de school uit hun jeugd.

In ons bisdom Groningen Leeuwarden zijn er op veel plaatsen goede relaties tussen scholen en parochies. Dat willen we van harte ondersteunen. Vandaar dat we de poster ook dit jaar weer aan de parochies hebben aangeboden om in elke kerk van ons bisdom op te hangen.

De poster van dit jaar schildert in nachtkleuren hoe Jozef en Maria zich buigen over het Jezuskind in de voerbak dat alle mensen lijkt te willen omarmen. Charles Eyck schilderde het doek in 1963 en het is eigendom van Museum Valkenburg. ‘Ook al denken we soms dat we niet van belang zijn, dat er voor ons weinig plaats is onder de mensen, er is er één die ons ontmoeten wil en zijn handen naar ons uitstrekt,’ zegt Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Onderwijs, Piet Timmermans. ‘Het Kerstverhaal vertelt hoe er geen plaats was voor een man en een hoogzwangere vrouw. Mensen die van ver hier heen komen, maar ook mensen die hier geboren zijn voelen zich soms buitengesloten. Dit kind sluit ons binnen. Hoe en wie we ook zijn. Wat we gedaan hebben of waar we ook vandaan komen. Het maakt niet uit waar je thuis hoort, bij dit kind mag iedereen thuiskomen.’

Voor meer informatie, gastlessen of een nadere kennismaking kunt u contact opnemen met onze Bisschoppelijk Gedelegeerde: p.timmermans@bisdomgl.nl 06 2486 3901

Bekijk hier lesmaterialen voor de week van het katholiek onderwijs en het nieuwe boekje Feest in de kerk.