‘Kopen is ook een morele handeling’

Bisschop Van den Hout pleit voor ‘ecologische bekering’ door consumenten

‘’Als 40% van onze online bestellingen geretourneerd en vernietigd wordt, is er iets mis met onze economie.  Als wij binnen 10 minuten een bezorgdienst boodschappen laten brengen, terwijl de supermarkt om de hoek zit is er ook iets mis met onze economie.’’  ‘Ecologische bekering’ is een opdracht voor de hedendaagse consument, vindt mgr. Ron van den Hout bisschop van Groningen-Leeuwarden. In een gastlezing op de Friese kerkendag in Joure, zondag 24 oktober .a.s., spreekt hij zich uit over Kerk en klimaatverandering.  ‘’De kerk kan ook spreken over persoonlijke levensstijl’’, zegt Van den Hout. Hij verwijst ondermeer naar visies op natuur en mens verwoordt door Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Sí (2015). Christelijk geïnspireerde waarden in het leven vragen om ecologisch verantwoord leven en consumeren.  ‘’Want kopen is ook een morele handeling’’ stelt de bisschop. ‘’Waar alleen technocratie en technische kennis overheerst, komen  menselijke waarden over kwetsbaar leven in het gedrang. Dat is een gevolg van ‘scheefgegroeid antropocentrisme’.’’

De Friese kerkendag in Joure is een oecumenische ontmoetingsprogramma voor breed publiek van protestantse kerkgenootschappen en de RK kerk.

De volledige lezingtekst kunt u opvragen bij het bisdom Groningen-Leeuwarden. Contactpersoon: Pers & Communicatie,  Lammert de Hoop, M 06 – 109 14 645. E l.dehoop@bisdomgl.nl.