Landelijke inspiratiedag ‘Caritas beweegt’

zaterdag 6 april 2019

Gastspreker oa. Vaticaanprominent kardinaal Peter Turkson

De zeven Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april 2019 een landelijke inspiratie- en verdiepingsdag met als thema ‘Caritas beweegt’. De dag is bedoeld voor kerkelijke vrijwilligers die zich inzetten voor armoede en diaconie. Bijvoorbeeld leden van Parochiële Caritas Instellingen (PCI) en armbesturen, Caritaswerkgroepen en Diaconie werkgroepen. Prominent gastspreker is kardinaal Peter Turkson, hoofd van het dicasterie Íntegral Human Development in het Vaticaan en nauw betrokken bij de encycliek Laudato Si van Paus Franciscus. Andere gastsprekers zijn Hilde Kieboom, voorzitter van de gemeenschap Sant ‘Egidio in Antwerpen en zuster Sara Böhmer, vice-voorzitter van de Kongregatie Nederlandse Religieuzen (KNR). De Inspiratiedag vindt plaats in de Brabantse Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk.

Het ochtendprogramma van de Inspiratiedag bestaat uit een eucharistieviering en gastlezingen. Kardinaal Turkson spreekt over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving. In zijn encycliek Laudato Si legt Paus Franciscus verband tussen structurele armoede, uitputting van de aarde en effecten van globalisering, uitmondend in een dringende oproep tot een sociale en ecologisch verantwoorde levensstijl. Gastpresentaties van Hilde Kieboom van Sant’ Egidio in Antwerpen en zuster Sara Böhmer, vicevoorzitter van de KNR, gaan in op nieuwe vormen van sociale gemeenschap en hun belang voor diaconie.
’s Middags zijn er twee workshoprondes met 12 inspirerende diaconale projecten uit het hele land. De inspiratiedag is mede financieel mogelijk gemaakt door het Kansfonds.
Een uitgebreid definitief programma verschijnt in maart a.s.

Contact voor meer informatie en/of aanmelding: inspiratiedag@bisdomrotterdam.nl. Graag met vermelding van plaats en functie.